Błyskotliwy dyletant uważający się za luminarza nauk humanistycznych, karykaturalny pieczeniarz, cichcem czapkujący europejskim wolnościowcom. Mistyfikator pretendujący do wszechwiedzy, grafoman żądający dla swej figury Parnasu, szermierz bijący się ostrzem o prawdę, cnotę i honor.

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika KeiON

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.