Bawią sie i porzucają, kto do cholery wyrzuca zabawki tak ot jakby były niczym więcej jak śmieci ?