Konfederacja to jedyna wolnościowa partia w Sejmie, a Krzysztof Bosak nie popiera 500+.