Nie wyznaję poglądów prawicowych ani lewicowych. Wyznaję poglądy swoje:) Nie wyznaje żadnej religii - urodziłem się ateistą i jak dotąd zdania nie zmieniłem:) Zawsze mówię i piszę to co myślę i mam gdzieś jeśli to kogoś boli.

Osiągnięcia (3)