Przestrzeń jest energią zmiennej dynamiki czasu z danym prawdopodobieństwem pojawienia się masy

Osiągnięcia (3)