•  

  Czy wiesz, że możesz zostać powołany do czynnej służby wojskowej?

  Zgodnie z nową ustawą o obronie ojczyzny z marca 2022, prawie wszyscy obywatele w wieku 18-60 mają obowiązek obrony ojczyzny, którego podstawowym sposobem spełnienia jest służba wojskowa.
  Obowiązkowi nie podlegają m. in. kobiety w ciąży oraz osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 18 lub osobami chorymi, ale tylko jeżeli wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom.
  https://lexlege.pl/obrona-ojczyzny/art-5/

  Każda osoba z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, tj. odbyciu komisji wojskowej oraz nie przekraczająca 55 roku życia, jest częścią rezerwy pasywnej. Czynna służba wojskowa dla rezerwy pasywnej realizowana jest poprzez ćwiczenia wojskowe.
  https://lexlege.pl/obrona-ojczyzny/art-131/
  https://lexlege.pl/obrona-ojczyzny/dzial-ii-obowiazek-obrony/15218/

  Na ćwiczenia wojskowe nie powołuje się osób które (w skrócie):
  - mają kategorię E
  - prowadzą własną kampanię wyborczą
  - posłów, organów samorządu terytorialnego, radnych, kierowników urzędów administracji rządowej
  - zostały przeznaczone do odbycia służby zastępczej lub odbyły tę służbę
  źródło: https://lexlege.pl/obrona-ojczyzny/rozdzial-2-sluzba-w-pasywnej-rezerwie/15276/

  UWAGA: Nie jest to profesjonalna analiza prawna. Zastosowałem trochę skrótów aby uprościć przekaz do ogólnego przypadku. Zachęcam do samodzielnej analizy ustawy pod kątem własnej sytuacji. Natomiast wszystkie informacje zostały spisane na podstawie czytania Ustawy o obronie Ojczyzny oraz powiązanych rozporządzeń.
  Proszę o informację, jeżeli gdzieś zauważyliście błąd.

  Jak się o tym dowiedziałem

  Jestem jedną z osób, która dostała wezwanie do osobistego stawienia się w celu odbycia czynnej służby wojskowej.
  Póki co mam się stawić w jednostce w wyznaczonym dniu i godzinie w celu badania oraz otrzymania karty powołania.
  Udało mi się dowiedzieć poprzez kontakt z WCR, że mają być to miesięczne ćwiczenia wojskowe, które odbędą się w przyszłym roku.
  Poniżej spisałem krótkie podsumowanie najważniejszych informacji, które uzyskałem czytając nową ustawę oraz rozporządzenia ministra obrony.

  Piszę ten wpis jako rozwinięcie odpowiedzi w innym wpisie: https://www.wykop.pl/wpis/69009641/masz-27-lat-dostajesz-dzisiaj-wezwanie-do-stawieni/#comment-245263133
  Niestety sam wpis jest bardzo emocjonalny - ustawa (w obecnej formie) nie przewiduje takiego scenariusza jaki przedstawiono ;) Ale są tam zdjęcia od innych osób, które również dostały takie wezwania. Co ciekawe, wszystkie są z WCR Sieradz.

  Dla jasności: nigdy nie wyrażałem żadnej chęci wstąpienia do wojska. Mój zawód również nie wiąże się bezpośredni sposób ze służbą wojskową - pracuję w IT.

  Co jeżeli...

  Nie stawię się w WCR: pozbawienie wolności do 2 lat.
  https://lexlege.pl/obrona-ojczyzny/art-685/

  Nie pójdę na ćwiczenia: grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do roku.
  https://lexlege.pl/obrona-ojczyzny/art-686/

  Co z pracą i wynagrodzeniem?

  Na czas wezwania do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących obowiązku obrony pracodawca jest zobowiązany udzielić nam bezpłatnego urlopu. Na żądanie przysługuje rekompensata za utracone zarobki w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu roku poprzedniego za każdy dzień. Przysługuje także zwrot kosztów dojazdu.
  https://lexlege.pl/obrona-ojczyzny/art-6/

  Za czas spędzony na ćwiczeniach wojskowych, przysługuje rekompensata za utracone zarobki. W przypadku kiedy dzienne świadczenie przekracza 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w roku poprzedzającym szkolenie (zwane dalej X), rekompensata wynosi X pomnożone przez "liczbę dni pełnienie terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie".

  Moja uwaga: Czy w przypadku kiedy nasza dzienna pensja przekracza X, a jednocześnie odbywamy ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe/długotrwałe rezerwy pasywnej (nie terytorialna służba wojskowa rotacyjnie), rekompensata się nie należy?

  Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001112 (warto zwrócić uwagę, iż jest to osobne rozporządzenie ministra obrony narodowej, a nie ustawa o obronie ojczyzny)

  Jak wyglądają ćwiczenia?

  Nie wiem :) Ustawa określa jedynie długość ich trwania:
  - jednodniowe
  - krótkotrwałe - do 30 dni
  - długotrwałe - do 90 dni
  - rotacyjne - łącznie do 30 dni, z przerwami w określonych dniach

  Nie mogą one przekraczać 90 dni w roku, przy czym ćwiczenia do 24h mogą być odbywane maksymalnie 3 razy w roku, a pozostałe raz w roku.

  Zasady te nie mają zastosowania do działań związanych z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowania życia ludzkiego.

  Moja uwaga: Czy to oznacza, że w ramach ćwiczeń wojskowych, osoba z rezerwy pasywnej może być w dowolnym czasie wezwana do zwalczania klęsk żywiołowych, itd? Brzmi to absurdalnie, ale o ile dobrze rozumiem, to tak twierdzi ustawa.
  źródło: https://lexlege.pl/obrona-ojczyzny/rozdzial-2-sluzba-w-pasywnej-rezerwie/15276/

  Ile osób może być wezwanych na ćwiczenia
  200 tysiące wynosi limit liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w celu odbycia ćwiczeń wojskowych. Tyle samo wynosił on w roku 2021.
  Natomiast do roku 2020 włącznie limit wynosił jedynie 2 tysiące.

  Źródło:
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002251
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002267
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002500

  Jak wyglądało głosowanie za tą ustawą
  https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2052
  https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=9&nrposiedzenia=50&nrglosowania=159

  Moje odczucia
  Sądzę, że sama idea ćwiczeń wojskowych jest dobrym pomysłem, zwłaszcza w sytuacji, w jakiej znajduje się nasz kraj.
  Natomiast jestem stanowczo przeciwny przymusowym ćwiczeniom na tak długi okres czasu jak miesiąc. Nie znalazłem w ustawie i rozporządzeniach informacji jaki faktycznie jest plan ćwiczeń. Obawiam się, iż okaże się to tak naprawdę mało rozwijającym, przymusowym pozbawieniem wolności na cały miesiąc oraz furtką do wcielania osób po ćwiczeniach do wojska w przyszłych wersjach ustawy.

  Jak wspomniałem na początku, otrzymałem dopiero wezwanie do stawienia się w celu powołania do czynnej służby wojskowej. Mam wyznaczony termin, na który muszę stawić się w jednostce. Nie jest to jeszcze bezpośrednie skierowanie na ćwiczenia wojskowe. Dam znać jak sprawa się rozwinie.

  Zachęcam do dyskusji i wspólnej analizy ustawy oraz rozporządzeń :)

  #polska #wojsko #wojna #prawo
  pokaż całość

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika Martfypiksl

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (2)