R̳͈͇͇̥̮̮̗̖̮͚̮̼͇̤̰͙͐͐͊̉ͦͤͩ͋̑̀̍ͯͮ̿͘͝͝Ö̷̷͚̭̱̙̮͖̬̩͎̹̼̖̎̓̋ͨ͗ͭ̒́̀̚G̊͂͑̎͋̉̅ͣ̇͂͐ͥ̐͌͒ͥ̒̚͡҉͈̖̲̪̖͚Ą̫̞̓̇̐ͬ̓̋̋͊̆̀ͤ́͢ͅĽ̴̨͖̻͕̫͈̝̻͉̰̲̖͓̳̑ͫͣ͊̂̒͂ͤ̂ͮ͗ͬ̕͘͡E̡ͤ͗̑̈͛̈́̒ͭ̓ͩ͐ͮ͌̔́҉̶̣̖͍͇̺̩̭̼͚̫̞̞͓͕̘̦

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika Material_Izolacyjny

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (1)