Imię Mirosław jest przykładem staropolskiego, złożonego, osobowego imienia dwuczłonowego, które jest reliktem pogańskich imion używanych we wczesnym średniowieczu przez Słowian. Składa się z członów Miro- (ps. *mirъ "pokój", stpol. mir, mier - "pokój, bezpieczeństwo, przyjaźń") oraz -sław ("sława").

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika Mirek_Official

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (2)