Uchodźca ekonomiczny z polin. Polin nie Polska

Osiągnięcia (2)