Zobaczysz noc w środku dnia. Czarne niebo zamiast gwiazd. Zobaczysz wszystko to samo co ja.