I'm not anti-social. I'm anti-bullshit. Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem. Human/Alien.