Prowadzimy z chłopakiem kanał pary, który w przyszłości będzie kanałem rodzinnym. Zapraszamy! https://www.youtube.com/okciaikapi

Osiągnięcia (3)