Zagubiony w post-komunistycznym świecie.

Osiągnięcia (7)