Osobowość dyssocjalna, typu impulsywnego. Deficyt lęku, lekceważenie norm. Niski próg wyzwalania agresji. Niezdolność przeżywania poczucia winy. Typ temperamentu gniewny. Posiada predyspozycje do nadużywania substancji psychoaktywnych oraz niezachwiane przekonania.

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika PanKara

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.