Za­baw­ne cza­sy, szczęście już na­wet w tab­letkach można łykać.