Jak dostanę bana to przez m0deratora.. który robi to co mu się podoba.