Lewak i prawak w jednym - centrysta. Indywidualista, ateista, gej. Dumny antynatalista. Mizantrop. Ojkofob. Wróg PISu.

Osiągnięcia (4)