Wolność bez odpowiedzialności za własne czyny jest gówno warta.