•  

  Jako kompletny ignorant techniczny, polecam ciekawe znalezisko o potencjalnych problemach z (nie)losowym przydziałem spraw sędziom:
  https://www.wykop.pl/link/5849965/system-pseudolosowego-przydzialu-spraw/

  #neuropa #4konserwy #prawo

 •  

  #cateringdietetyczny #catering #warszawa

  Czy ktoś ma do polecenia jakiś catering w Warszawie, w cenie do tysiąca zł miesięcznie (3000 kalorii)?

 •  

  Tymczasem w edukacyjnej publikacji IPN:
  "wykaż, że teoria Darwina podkopuje fundamenty cywilizacji europejskiej" oraz "wskaż niebezpieczeństwa w niedostrzeganiu różnic między ludźmi a zwierzętami", a także "dlaczego koncepcje Darwina nazywa się tylko teorią?".

  https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/94137,Publikacja-Korzenie-i-praktyka-totalitaryzmu-Wypisy-zrodlowe-Zostan-w-domu-zapoz.html

  pokaż spoiler #neuropa #bekazpisu #nauka #historia #ipn
  pokaż całość

  źródło: Screenshot_20200326-183113_Adobe Acrobat.jpg

 •  

  #gry #metalgearsolid
  #mgs #retrogaming

  Warto grać w MGS2, czy też mogę z czystym sumieniem przeskoczyć do trzeciej części? Postać Raidena irytuje mnie niemiłosiernie ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 •  

  W nawiązaniu do dzisiejszego wyroku TSUE o kredytach frankowych-polecam poczytać komunikat klubu PiS z 2006 r., krytykujący ograniczenie dostępu do kredytów walutowych ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  http://old.pis.org.pl/article.php?id=4415

  Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość z niepokojem przyjmuje zalecenia Komisji Nadzoru Bankowego tzw. „Rekomendację S” wprowadzające ograniczenia w dostępności do kredytów walutowych, których głównym skutkiem będzie zmniejszenie możliwości nabywania przez obywateli (szczególnie przez młode osoby) własnych mieszkań.

  (...)

  Niekorzystnym skutkiem „Rekomendacji S” może być sytuacja, w której znaczna część średnio zarabiających Polaków nie będzie w stanie uzyskać dostępu do kredytu z powodu gwałtownego wzrostu jego kosztów. Wprowadzanie sztucznych ograniczeń tamujących naturalny rozwój rynku kredytów nie służy polskiej gospodarce, a już na pewno nie służy obywatelom. Po wejściu w życie tych zmian nastąpi dalsza monopolizacja rynku usług bankowych, a konsekwencje odbiją się na kieszeni klienta. Zalecenie Komisji Nadzoru Bankowego doprowadzić może także do niemożności udzielania kredytów walutowych przez mniejsze banki, które, ażeby utrzymać się na rynku będą zmuszone do podwyższenia oprocentowania kredytów we frankach , co może oznaczać dla nich utratę większości klientów, a w skrajnych przypadkach bankructwa.

  4. Podstawowe uzasadnienie Komisji Nadzoru Bankowego „Rekomendacji S” powołujące się na ogromne ryzyko związane przede wszystkim z nagłymi spadkami wartości walut, możliwością znacznego podniesienia stóp procentowych przez zagraniczne banki centralne, a także na możliwy znaczny spadek wartości złotówki, nie znajduje potwierdzenia w danych makroekonomicznych. Oczywiście nie możemy nie dostrzegać tego ryzyka, ale jeśli weźmiemy pod uwagę ciągły wzrost gospodarczy naszego kraju, niską inflację i umacniającą się złotówkę, to obawy Komisji Nadzoru Bankowego nie znajdują potwierdzenia w faktach.

  (...)

  5. Komisja Nadzoru Bankowego poprzez swoje niejasne i nie znajdujące poparcia w faktach działania udowadnia, że realizuje jedynie interes korporacyjny banków. Stawia ona interes największych sieci bankowych ponad interesem zwykłych obywateli i interesem publicznym. Trudno dostrzec w polityce Komisji Nadzoru Bankowego uwzględnianie postulatów i fachowych opinii niezależnych ekspertów. Działania Komisji nie wychodzą poza ramy wyznaczane przez Radę Polityki Pieniężnej. Nie może nas to zbytnio dziwić, gdyż Komisja Nadzoru Bankowego i Rada Polityki Pieniężnej są ze sobą ściśle powiązane, chociażby osobą Prezesa Pana Leszka Balcerowicza

  6. Przypadek „rekomendacji S” doskonale obrazuje poważne mankamenty obecnego systemu bankowego. Tak długo jak organy nadzoru będą ściśle związane z organami wyznaczającymi główne cele polityki pieniężnej oraz powiązane mniej lub bardziej formalnymi więzami z prywatnym systemem bankowym, nie będziemy mogli mówić o niezależnym i obiektywnym nadzorze. Widząc niedoskonałości obecnych regulacji prawnych w tejże materii, Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, nad którym toczą się prace w Parlamencie, które powinny zostać jak najszybciej zakończone. Uważamy, że zintegrowany nadzór bankowy będzie stał na straży interesu publicznego i nie będzie chronił partykularnych interesów poszczególnych banków.

  #neuropa #4konserwy #polityka #bekazpisu
  pokaż całość

 •  

  Akurat dziś odwiedza Polskę (na zaproszenie rządu) prezes TSUE ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/308229885-Prezes-TSUE-Koen-Leanerts-w-piatek-w-Polsce.html

  Korzystając z okazji, pozwolę sobie zacytować parę fragmentów opinii Rzecznika Generalnego TSUE sprzed paru miesięcy, poświęconej Izbie Dyscyplinarnej i (przy okazji) KRS-w obu tych instytucjach znaleźli się ludzie stojący za zorganizowanym nękaniem sędziów i ich rodzin. Osoby te wchodziły także w skład powołanego w Ministerstwie zespołu, zajmującego się postępowaniami dyscyplinarnymi wobec sędziów.

  130. W świetle powyższych rozważań uważam, że Izba Dyscyplinarna, stanowiąca przedmiot postępowań głównych, nie spełnia wymogów niezawisłości określonych w art. 47 karty praw podstawowych.

  132. Tymczasem sam sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych. Po pierwsze, wynika to z faktu, że zgodnie z art. 9a ustawy o KRS (zob. pkt 22 niniejszej opinii) 15 sędziów będących członkami KRS jest obecnie wybieranych nie przez sędziów, jak wcześniej, lecz przez Sejm. Oznacza to, że KRS składa się w większości z członków reprezentujących władze ustawodawczą i wykonawczą, zważywszy, że jest to 23 z 25 członków tego organu.

  134. A zatem można stwierdzić, że sposób powoływania członków KRS wiąże się z wpływem organów ustawodawczych na KRS i nie można wykluczyć, że Sejm wybierze kandydatów, którzy nie mają wsparcia lub mają niewielkie wsparcie ze strony sędziów, skutkiem czego opinia środowiska sędziowskiego może mieć niewystarczającą wagę w procesie wyboru członków KRS(89). Niezależnie od wskazywanego celu wzmocnienia legitymacji demokratycznej i reprezentatywności KRS uregulowanie to jest w stanie niekorzystnie wpływać na niezależność KRS(90).

  137. Na tej podstawie, z uwagi na to, że rady sadownictwa mają kluczowe znaczenie dla zagwarantowania niezależności sądownictwa w jurysdykcjach, w których zostały utworzone, oraz że one same powinny być niezależne i wolne od wpływu organów ustawodawczych i wykonawczych na realizację ich zadań, rola KRS w procesie naboru sędziów Izby Dyscyplinarnej skłania mnie do uznania, że taka izba nie zapewnia wystarczających gwarancji niezależności w świetle art. 47 karty praw podstawowych. Istnieją uzasadnione podstawy do tego, by obiektywnie wątpić w niezależność Izby Dyscyplinarnej w świetle roli, jaką organy ustawodawcze odgrywają w procesie wyboru 15 sędziów będących członkami KRS, oraz roli, jaką ten organ odgrywa przy naborze sędziów rekomendowanych Prezydentowi RP do powołania na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

  150. KRS odgrywa znaczącą rolę w powoływaniu sędziów do tej nowej izby, która przy bliższym przyjrzeniu, wydaje się sprzeczna z europejskimi i międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi niezależności takich organów od władzy ustawodawczej i wykonawczej (zob. pkt 124–135 niniejszej opinii). Otwiera to drogę dla możliwości wywierania przez podmioty polityczne znacznych nacisków na powoływanie sędziów Sądu Najwyższego, które będzie godziło w strukturę polskiego sądownictwa w ogóle.

  pokaż spoiler #neuropa #4konserwy #tklive #polityka
  pokaż całość

 •  

  Posłanka z Nowoczesnej mówi w TVP o aferze w Ministerstwie. Redaktor Klarenbach celnie ripostuje: "Kim jest z zawodu Łukasz Piebiak? Jest sędzią!" ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  Dawno nie widziałem pana redaktora w takich emocjach.

  #neuropa #4konserwy #polityka

 •  

  Aferą w Ministerstwie Sprawiedliwości zajęli się najlepsi specjaliści.

  pokaż spoiler #neuropa #4konserwy #tklive

  źródło: twitter.com

  •  

   @Roxar123: dodać musimy, że to niezwykle zdolny prawnik, o błyskawicznej ścieżce kariery ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   Paweł Blachowski pracował w Prokuraturze Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim. W marcu 2016 r. został prokuratorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, a rok później – szefem sąsiedniej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
   Zasłużył się zresztą nie tylko sprawą min. Szyszki

   [Blachowski] "osobiście rozpoznał zawiadomienie dotyczące wydania przez Zbigniewa Ziobrę rozporządzenia z przekroczeniem delegacji ustawowej w sprawie tzw. ryczałtów mieszkaniowych, i w dniu 30 sierpnia 2017 r. osobiście odmówił wszczęcia śledztwa w tej sprawie, uznając, że przekroczenie delegacji ustawowej nie miało miejsca".
   Źródło – zresztą parę innych kwiatków wychodzi o innych prokuratorach
   pokaż całość

 •  

  Jest już przekaz dnia, powtarzany i przez rzecznika rządu, i przez szefa nowej KRS: cała afera to jakieś walki sędziów między sobą:
  https://wpolityce.pl/m/lifestyle/460361-rzecznik-rzadu-w-srodowisku-sedziowskim-dochodzi-do-walk

  https://wiadomosci.onet.pl/kraj/leszek-mazur-o-aferze-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-hejtowanie-to-dla-mnie-nowosc/s9lx5lr

  Dziwnym trafem, akurat wszyscy sędziowie prawdopodobnie biorący udział w procederze szkalowania sędziów zostali poustawiani przez Ziobrę na kluczowych stanowiskach. No wewnętrzne walki, w ogóle nie ma to nic wspólnego z prowadzonym przez PiS od czterech lat szczuciem na sędziów.

  #neuropa #4konserwy #pis #tklive #polityka
  pokaż całość

 •  

  W GW, niestety za paywallem, pojawiły się wywiady z samorządowcami odpowiedzialnymi za uchwały o "strefach wolnych od LGBT". Lektura arcyciekawa:
  http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,25071133,powiaty-i-gminy-wolne-od-ideologii-lgbt-niewiele-sie.html

  Radosław Brzózka, radny miasta Świdnik (i pełnomocnik wojewody lubelskiego ds edukacji (sic)):

  Na paradach atakuje się też przedmioty kultu religijnego. W Lublinie był to niesiony przez paradę cytat z Biblii „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele”.

  – To pana obraziło?
  Tak, bo sugerowało, że czynni homoseksualiści mają otwartą drogę do zbawienia.
  - I?
  To prowokacja, świętokradztwo. Tak jak Matka Boska wpisana w tęczę na innej paradzie gorszy dzieci.


  (...)

  Określimy, jak zabezpieczyć rodziny w zakresie oświaty i pomocy społecznej. Żeby były bezpieczne od wszelkiej ideologii, a że obecnie w Polsce forsowana jest właśnie ideologia LGBT...

  – ...a nie przypadkiem narodowo-katolicka?

  Katolicyzm jest światopoglądem religijnym, a nie ideologią. Ideologia to uproszczony schemat myślowy, oparty na mitach. W starożytności byli to fałszywi bogowie, dzisiaj tymi bogami są źle rozumiane pojęcia: tolerancja, wolność, równość... na ich bazie próbuje się społeczeństwa przerobić.

  – Parada Równości może przejść przez Świdnik?

  Uważam, że trzeba udoskonalić prawo tak, żeby można było łatwo udaremnić takie demonstracje.

  – A para jednopłciowa może iść za rękę po mieście?

  Jeśli coś jest niemoralne, to nie powinno się oczekiwać, że obywatele będą to afirmować.

  – Trzymanie za rękę ukochanej osoby jest niemoralne?

  Akt homoseksualny jest niemoralny, a trzymanie za rękę to jego demonstracja.

  – Jak się trzyma kogoś za rękę, to się demonstruje akt seksualny?

  (...)

  takie trzymanie się za ręce źle wpływa na młode pokolenie i współobywatele mają prawo reagować. Ja reaguję na demonstrowanie homoseksualizmu, bo moje dzieci może skierować to na drogę rozwiązłości seksualnej.

  – Jak?!

  Mówiłem: przez demonstrowanie publicznie homoseksualizmu.

  (...)

  Jak dziecko przychodzi do szkoły z tęczową torebką czy koszulką, to reakcją na pewno nie będzie wyganianie go ze szkoły, tylko wychowawca okaże zainteresowanie, czy dziecko poddaje się medialnej presji i modzie. I pokaże mu, co jest dobre i szlachetne. Bo my szanujemy godność osobową każdego człowieka, nawet jeśli popełnia występki moralne.

  – Myśli pan o tym, jak poczują się mieszkańcy Świdnika, którzy są LGBT?

  Mogą się czuć świetnie. Jest fajna pogoda, wakacje. Jak się nawrócą i przestaną praktykować akty homoseksualne, to już w ogóle będą szczęśliwi.

  – Rety… Naprawdę, nie ma w panu odrobiny empatii?

  Jak pan może tak mówić? To jest bardzo dla mnie nieprzyjemne. Gdzie tu brak empatii? Ja wszystkim życzę dobra. Jak rozmawiam z przyjacielem, który jest rozwodnikiem, to mówię mu, że to niedobrze, nie pochwalam rozwodu… Jak ktoś mi się zwierzy, że ma problemy z zachowaniem autoerotycznym, to też powiem, że to destrukcyjne dla niego.

  – Nie interesuje pana, co czuje i przeżywa drugi człowiek, chce pan, żeby inni ludzie zachowywali się zgodnie z wizją, którą ma pan w głowie. Wie pan lepiej, co mają robić.

  To nie ja wiem lepiej.

  – A kto?

  Ja jedynie dzielę się tym wielkim dobrem, jakim jest moralność chrześcijańska. Czerpię tylko natchnienie z Ewangelii – odpowiada radny Brzózka i uśmiecha się szeroko.

  pokaż spoiler #neuropa #4konserwy #polityka #lgbt
  pokaż całość

  +: Viskandar, L.....8 +298 innych
 •  

  Mistrz Riserczu Rafał Ziemkiewicz właśnie obwieścił, że za nazizm odpowiedzialni są homoseksualiści.

  #neuropa #4konserwy

  źródło: twitter.com

 •  

  Poniżej przykładowa wypowiedź przeciwnika podwyższenia wieku emerytalnego. Skrajna krótkowzroczność i postawa "po nas choćby potop".

  #neuropa #4konserwy #polityka

  źródło: twitter.com

 •  

  W Dzienniku Gazecie Prawnej pojawił się ciekawy wywiad z kryminalistykiem, dr. hab. Pawłem Waszkiewiczem z UW, w sprawie zatrzymania Jakuba A.:
  https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/601360,kristina-zabojca-jakub-a.html

  Co ciekawsze fragmenty:

  Jako społeczeństwo lubimy podziały. My – uczciwi obywatele. Oni – przestępcy, zwyrodnialcy. Ale po pierwsze, nawet zwyrodnialec ma prawa. W szczególności, gdy mówimy o osobie dopiero podejrzanej, a nie skazanej. A po drugie, linczowany może być każdy z nas. Wielokrotnie się zdarzało, że zatrzymywano złą osobę. Wiele razy oskarżonych o zabójstwo uniewinniano przed sądem.

  Tylko dlaczego mamy przejmować się sytuacją Jakuba A., zamiast skupić się na 10-letniej Kristinie, którą pozbawiono najważniejszego z praw – prawa do życia?

  To nie jest gra o sumie zerowej. Gdy respektujemy prawa podejrzanych, oskarżonych, a nawet skazanych, nie odbieramy praw osobie pokrzywdzonej i jej rodzinie. Można i trzeba respektować prawa zarówno jednych, jak i drugich.

  (...)

  Prawdopodobne jest to, że jest sprawcą zabójstwa. Ale wypowiadanie w tym momencie kategorycznych sądów, że to zabójca, morderca, bestia czy też psychopata – proszę wybaczyć, ale nie ma ku temu jakichkolwiek podstaw.

  Jako społeczeństwo odeszliśmy od zasady, że przyznanie się jest królową dowodów. Słusznie. Przyznanie się zatrzymanego jest bardzo łatwo uzyskać: wiemy to z historii i z kilku dramatycznych wydarzeń z teraźniejszości. Każdy z nas jest w stanie przyznać się do najbardziej nieprawdopodobnych czynów.

  (...)

  Dziwnym trafem w Polsce nagrywa się realizację i ją publikuje, robi się zdjęcia zatrzymanemu w bieliźnie i je publikuje, a nie dokumentuje się nagraniami przesłuchań. Państwo nie ma oporów, by naruszać prywatność obywateli, montując urządzenia monitoringu wizyjnego gdzie popadnie, ale już nagrać przesłuchania i pokazać kluczowego fragmentu nie można w trosce o prywatność funkcjonariuszy państwowych. W krajach anglosaskich procedura rezygnacji z obrońcy jest sformalizowana. Czynności są nagrywane. I okazuje się, że tam zatrzymani znacznie częściej mówią, że chcą skorzystać z pomocy profesjonalisty niż osoby zatrzymywane w Polsce. Przypadek?

  (...)

  Nie powinniśmy zapominać, że uzasadniony jest podział na organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. Jeżeli ten podział zostanie zachwiany, to wówczas będziemy mieli komiksowych sędziów Dreddów, którzy najpierw zatrzymują podejrzanego, następnie go oskarżają, po czym wydają wyrok i go wykonują. To szalenie niebezpieczne. Osoby, które prowadzą czynności śledcze, są z reguły przekonane o sensowności tego, co robią. Ich działania są ukierunkowane, zbierany materiał dowodowy coraz bardziej przekonujący. Wreszcie jest podejrzany. Śledczy więc szczerze wierzą, że mają odpowiedniego człowieka.

  Często mają. Ale dobrze, gdy ktoś tych święcie przekonanych o swojej racji kontroluje. Tym kimś powinien być niezawisły i niezależny od nacisków wymiar sprawiedliwości. Sędziowie muszą zweryfikować, czy w ferworze pracy śledczej nie skupiono się wyłącznie na jednym wariancie, w efekcie czego pominięto dowody mogące świadczyć o sprawstwie kogoś innego aniżeli zatrzymany.

  Radość, która zapanowała wśród polityków i policyjnej wierchuszki, może utrudniać wiarygodną ocenę zgromadzonego materiału?

  Zdecydowanie. Który policjant odważy się teraz powiedzieć: „Wiecie, to jednak chyba nie ten gość, którego zatrzymaliśmy”? Który z przełożonych zgodzi się wydać kilkanaście tysięcy złotych na przeprowadzenie dodatkowych czynności śledczych niedotyczących tego konkretnego podejrzanego? Dla nich sprawa jest wykryta, czeka na potwierdzenie przez sąd, by można było ją umieścić w statystykach jako sukces.

  Nie sprowadzamy domniemania niewinności do absurdu?

  Każdą zasadę można sprowadzić do absurdu. Co nie znaczy, że to zła zasada. To, że nie powinniśmy kogoś publicznie nazwać zabójcą, gdy nie ma wyroku, to słuszne podejście. Chroni nas przed sprawiedliwością ludową. Gwarancje mają głęboki sens. Im bardziej będziemy ich przestrzegać, tym mniejsze ryzyko pomyłek jak w sprawie Tomasza Komendy.

  Mamy księży, którzy przy ukrytej kamerze przyznają się do pedofilii. I nikt nie miał kłopotu z tym, by nazywać ich księżmi pedofilami.

  Nikt jak nikt, ze mną pan na ten temat nie rozmawiał. Standardy, do których przestrzegania zachęcam, są takie same dla wszystkich. Powinniśmy więc mówić o księżach, którzy przyznali się do pedofilii, tak jak o podejrzanym, który przyznał się do zabójstwa. A nie o pedofilach i zabójcy, skoro nie ma w ich sprawach wyroku sądu.

  (...)

  Wybuchła medialna wrzawa wokół użycia kajdanek zespolonych, czyli zakładanych i na ręce, i na nogi. Rację ma policja, twierdząc, że nie złamała procedur, zakładając zatrzymanemu takie kajdanki. Zgodnie z przepisami to dopuszczalne. Rację ma również rzecznik praw obywatelskich, który zwraca uwagę na zasadę proporcjonalności, z której wynika, że jeśli kajdanki zespolone można założyć zgodnie z procedurą, ale nie jest to niezbędne dla skuteczności i sprawności zatrzymania, to wystarczą kajdanki zwykłe.

  Podkreślam, że bazuję jedynie na filmie z zatrzymania. Nie znajduję na nim nic, co by uzasadniało użycie kajdanek zespolonych. Zatrzymany nie stawiał oporu. Ryzyko, że mógłby zrobić komuś albo sobie krzywdę w obecności kilkunastu funkcjonariuszy z oddziału antyterrorystycznego trudno uznać za realne. To nie zawodnik MMA, u którego zastosowanie kajdanek zespolonych byłoby bardziej uzasadnione.

  Oburzeni stanowiskiem Adama Bodnara policjanci mówią, że nigdy nie wiadomo, kiedy komuś coś strzeli do głowy.

  Oczywiście. Ale na tej zasadzie doszlibyśmy do wniosku, że kajdanki zespolone należy zakładać np. alimenciarzom. Zatrzymywanemu alimenciarzowi nie może nagle coś strzelić do głowy? Nie może chcieć wyskoczyć przez okno? Ale dajmy już spokój tym kajdankom zespolonym. Zrobiła się wokół nich wrzawa, a przecież nie tylko o nie chodzi.

  Powinno się wyprowadzać zatrzymanego w bieliźnie?

  Zdecydowanie nie. Nie było żadnego powodu, by nie pozwolić mu się ubrać.

  Niektórzy mówią, że mógłby zniszczyć materiał genetyczny znajdujący się na spodniach.

  To na tej samej zasadzie można by go pozbawić bielizny – szansa, że tam znajdowałby się materiał genetyczny kluczowy dla postępowania, jest większa, prawda? Funkcjonariusze mogli zrobić kilka rzeczy. Można było, po prostu, dać założyć zatrzymanemu spodnie. Można było go czymś okryć. Można wreszcie było, gdyby naprawdę uznać, że chodzi o zabezpieczenie dowodów, nałożyć na niego pandę, czyli specjalny kombinezon na całe ciało – jak do malowania. Ale gdyby chodziło o zabezpieczenie dowodów, czy bardziej szkodliwe nie byłoby dotykanie zatrzymanego przez funkcjonariuszy? Przy czym oczywiście nie o to chodziło w wyprowadzaniu go w bieliźnie.

  Chodziło o pokazanie, że państwo działa szybko i jest brutalne wobec zwyrodnialców, że traktuje poważnie sprawę, która bulwersuje opinię publiczną. Decyzja o publikacji nagrania z realizacji miała według mnie wymiar polityczny.

  pokaż spoiler #prawo #neuropa #4konserwy
  pokaż całość

  •  
   M........6

   +6

   @Roxar123: i ma racje. Każdy podejrzany/oskarżony ma prawo do obrony i sprawiedliwego procesu. Nie ważne czy ukradł, zgwałcił czy zabił.

   Pozwalając jako społeczeństwo na takie sytuacje doprowadzimy do tego, że będzie panować bezprawie.

  •  

   @Mecenas266: Policjanci rażąc Stachowiaka pewnie też myśleli, że wymierzają sprawiedliwość. Tylko nikt nie z kuma, że jak pozwolimy policji na "samosądy" w pewnych sprawach, to granica może się przesunąć i coraz częściej możemy słyszeć, że na komendzie kogoś bili. W końcu, społeczeństwo pochwala takie metody, a jest winny bo widzieli na kamerze jak kradł. Nikomu nie będzie go szkoda.

   +: M........6, Farrahan
 •  

  Oglądam sobie dzisiaj Wiadomości i przy okazji rytualnego szczucia na sądy pada zarzut, że sądy traktują lepiej celebrytów. Podają przykład niejakiego Dariusza K., męża Edyty Górniak, który zabił kobietę na pasach i wyszedł z "więzienia" po zapłaceniu 40 tys. zł poręczenia majątkowego.

  Wystarczy 10 sekund żeby sprawdzić, że jest to zupełne kłamstwo. Skazano go na 6 lat pozbawienia wolności (w I instancji 7) i odbywa karę:
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,22709519,byly-maz-edyty-gorniak-chcial-uniknac-odsiadki-jest-decyzja.html

  Wcześniej spędził dwa lata w areszcie tymczasowym. I to właśnie z aresztu wyszedł po zapłacie poręczenia, jeszcze przed wyrokiem. Interesujące, że żeby podać jeden przykład niesprawiedliwości polskich sądów, trzeba ordynarnie kłamać.

  #polityka #bekazpisu #tvpis #neuropa #4konserwy
  pokaż całość

  +: Andreth, K.....r +313 innych
 •  

  Generał Adam Rapacki o zatrzymaniu Jakuba A.:
  https://mobile.natemat.pl/276625,adam-rapacki-o-zatrzymaniu-jakuba-a-policja-zrobila-show?TT

  Uważam, że policjanci prowadzący czynności wykrywcze bardzo szybko go zidentyfikowali, wykonali kawał dobrej roboty. Potem jednak niepotrzebnie wysłano do niego pododdział kontrterrorystyczny i zrobiono transmisję prawie na żywo. Zatrzymać mogli go zwykli policjanci kryminalni.

  Widać policja jest bardzo bogata, bo często wysyła kontrterrorystów, w tym na białe kołnierzyki, czyli byłych członków zarządu spółek skarbu państwa, o których wiadomo, że nie stanowią dla policjantów i otoczenia żadnego zagrożenia.

  wystarczy przejść się na komisariat w dużym mieście by okazało się, że przez to rozbuchanie brakuje policjantów do zwykłej roboty. Brakuje podstawowych środków do pracy nawet papieru do ksero, komputerów itp.

  Chodzi o chęć pokazania siły i sprawności państwa. Prowadnice zrobiły na widzach większe wrażenie, niż zrobiłyby zwykłe kajdanki skute z tyłu.

  Kontrterroryści są wyszkoleni tak, by obezwładnić najgorszego bandytę zanim zdąży zipnąć. Nie mieli do czynienia z mistrzem wagi ciężkiej w sztukach walki. Mogli go normalnie skuć, a wcześniej pozwolić mu się ubrać, a nie ciągnąć za sobą w majtkach i bez butów. Ale to pewnie wyglądałoby znacznie mniej spektakularnie w telewizji.

  Kontrterroryści powinni się zachować profesjonalnie. Dokonywałem z kolegami zatrzymań członków gangu, zatwardziałych przestępców – emocje są, ale trzeba trzymać je na wodzy.

  #4konserwy #neuropa
  pokaż całość

 •  

  Dziwne, ale ostatnio mało co zasmuciło mnie równie mocno, jak nagonka na Bodnara. Rozumiem, że można go nie lubić. Rozumiem, że można postrzegać go jako osobę nadmiernie "ideologiczną". Rozumiem, że można się z nim nie zgadzać.

  Ale to nie jest powód do tego, żeby obrzucać gnojem człowieka, który wykonuje swoją pracę. Jego zadaniem jest pilnowanie przestrzegania praw człowieka i obywatela. Zwłaszcza tam, gdzie ryzyko ich naruszenia jest największe-czyli właśnie w przypadku osób zatrzymanych, aresztowanych, oskarżonych czy skazanych. Do niego nie należy wymierzanie sprawiedliwości-od tego są sądy. Do niego należy zadbanie, aby ta sprawiedliwość była wymierzona w sposób cywilizowany i zgodny ze standardami. Każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji, jak podejrzany o zabójstwo dziewczynki. Ciekawe co wtedy osoby plujące dziś na prawa człowieka będą o nich sądzić.

  Smuci mnie to tym bardziej, że akurat obecny RPO jest bardzo aktywny i, moim zdaniem, wykonuje swoje zadania lepiej niż jego poprzedniczka czy chociażby były Rzecznik Praw Dziecka (obecnego przemilczę). Do mediów przebijają się tylko najbardziej sensacyjne przypadki, ale akurat RPO podejmuje działania dotyczące szeregu spraw, o których inne instytucje milczą-choćby osób ubezwłasnowolnionych, kwestii braku odpowiedniej opieki psychiatrycznej, praw seniorów czy frankowiczów.

  Cała ta sytuacja napawa mnie poważnym pesymizmem co do stanu naszego państwa i społeczeństwa. Osoby na świecznikach uczą ludzi, że odpowiedzią na krytykę RPO może być pogarda i szczucie. Że debatę na argumenty można zastąpić kretyńską nawalanką. Że można mieć gdzieś elementarne standardy. O tym, że ludzie nie mają pojęcia o domniemaniu niewinności, nie odróżniają podejrzanego, oskarżonego i skazanego, nie mówiąc już o takich cudach jak due process of law, nawet nie warto wspominać.

  Niby to oczywiste rzeczy, ale i tak smutne to wszystko...

  #neuropa #4konserwy #prawo
  pokaż całość

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: Screenshot_20190620-204650_Chrome.jpg

  +: 2ndLaw, D.......o +821 innych
 •  

  Zasadniczo uważam, że określanie ONR mianem faszystów to przesada, ale chyba nawet sami onr-owcy się ze mną nie zgadzają...

  #neuropa #4konserwy #bekaznarodowcow #bekazprawakow

  źródło: twitter.com

  +: B....q, L.........- +25 innych
 •  

  Sąd zakazał na rok (maksymalny możliwy termin) publikacji o pewnej pani prokurator, która jest najwyraźniej dobrą przyjaciółką obecnej władzy. Najciekawszy wydaje mi się jednak nie tyle sam zakaz, ale to, kto go wydał. Otóż był to jakiś sędzia sądu okręgowego.

  Jakie to ma znaczenie? Ano takie, że sędzia sądu okręgowego jest w środku swojej kariery. Może jeszcze oczekiwać awansu do sądu apelacyjnego i musi liczyć się z faktem, że jeśli podpadnie, to pozostanie na swoim stanowisku do końca. Kto będzie o tym decydował?

  Krajowa Rada Sądownictwa wybrana przez PiS. Sędzia ma świadomość, że jeśli wyda wyrok, który nie spodoba się władzy, to z awansem może się pożegnać.

  To nie pierwszy taki przypadek, gdy sąd okręgowy waha się wydać niekorzystny dla władzy wyrok. W sprawie kłamstw Morawieckiego, sąd okręgowy oddalał powództwa, a następnie jego wyroki były uchylane przez II instancję. W sprawie Marszu Równości w Lublinie, to sąd okręgowy podtrzymał zakaz zgromadzenia, a sąd apelacyjny zakaz uchylił. Czy są to przypadki? IMHO można spokojnie uważać, że są to przykłady wadliwości obecnego systemu instytucjonalnego, który czyni sędziów z rejonu i okręgu o wiele bardziej podatnymi na obawę poniesienia konsekwencji za wydanie niewygodnego wyroku.

  Inna jest sytuacja w przypadku sędziów sądów apelacyjnych. Oni praktycznie żadnego awansu już się nie spodziewają (szansa na dostanie się wyżej-do Sądu Najwyższego-jest niewielka). Dlatego mogą mieć gdzieś opinię władzy, bo ta niewiele może im zrobić. I być może dlatego słychać głosy, że PiS zamierza sądy apelacyjne zlikwidować...

  #neuropa #4konserwy #wolnesady #tklive #prawo
  pokaż całość

 •  

  Chyba najsmutniejszy wniosek z tych wyborów:

  Politycy sięgali już po podobne chwyty, ale nigdy nie było takiej ostentacji jak 13. emerytura. Resztę propozycji z piątki Kaczyńskiego można tłumaczyć wyrównywaniem nierówności społecznych czy działaniami prorozwojowymi. Ale w przypadku świadczenia dla emerytów przekaz jest wprost: do tej pory te wybory was nie interesowały, ale rząd daje wam prezent i wypada powiedzieć „dziękuję” przy urnach.

  To incydent czy nowa tendencja?

  PiS ma na koncie wiele posunięć, które polską kulturę polityczną pchnęły w dół i to będzie ich kolejne dokonanie na tym polu. Obawiam się, że jak długo budżet pozwoli, to będzie to już prawidłowość i nie tylko PiS-u, ale także innych rządzących ugrupowań. Nazwy będą różne, ale na końcu będzie gotówka do ręki w nadziei na głos. PiS otworzył wrota dla nowego modelu populizmu: rozdawnictwa bezpośredniego. Wyborcy uzależnią się od nich tak szybko jak od twardych narkotyków, bo nic tak nie smakuje jak gotówka otrzymana w prezencie. Dlatego od każdego rządzącego pokaźna grupa Polaków będzie oczekiwać, że będzie już teraz dawał i to coraz więcej.

  https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1414352,antoni-dudek-o-populizmie-i-wyborach-europarlamentarnych.html

  #polityka #neuropa #4konserwy
  pokaż całość

 •  

  Stankowski w programie Ogórkowej w TVP Info:

  W UK lewacka aktywistka wpisała w tęczę imię Allaha. Dostała za to dożywotni zakaz wjazdu do UK. I bardzo dobrze!

  #neuropa #4konserwy #bekazpisu

  +: B....q, przeciwko78 +5 innych
 •  

  Kłamca smoleński przegrał przed Sądem Najwyższym. Wobec prof. Rońdy, członka dawnego zespołu Macierewicza, uczelnia wszczęła postępowanie dyscyplinarne. W odpowiedzi, Rońda pozwał uczelnię. Wczoraj SN uznał, że jego powództwo stanowiło nadużycie prawa.

  https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1411414,katastrofa-smolenska-jacek-ronda-sn.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  SN przyznał, że uczelnia naruszyła prawo. Brak przedstawienia zarzutów przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego jest uchybieniem proceduralnym, które może naruszać dobra osobiste.

  Powód mógł poczuć się urażony zachowaniem kierownictwa macierzystego wydziału AGH, które nie poinformowało go w należyty sposób o zawieszeniu w prawach wykładowcy. Było to zachowanie naruszające jego dobra osobiste, zwłaszcza godność – powiedziała sędzia Halina Kiryło.

  Zdaniem SN uchybienia takie są jednak mniejsze niż waga tego, co wykładowca mówił w telewizji. Jego wystąpienie było na tyle poważnym naruszeniem zasad etyki, że powództwo było ewidentnie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, czyli naruszało art. 8 Kodeksu pracy.

  Powód miał prawo uczestniczyć w pracach komisji smoleńskich, przedstawiać swoje poglądy, nawet kontrowersyjne. Ale przedstawienie w programie telewizyjnym twierdzeń opartych na nieistniejących dokumentach, a później wskazywanie, że nie były one prawdziwe, ale był to tylko „blef”, nie mieści się w standardach zachowań. Rozmawianie o tragedii smoleńskiej w kategoriach gry, blefu po prostu nie przystoi – mówiła sędzia Kiryło.

  #neuropa #4konserwy #polityka #smolensk
  pokaż całość

 •  

  Pani ambasador USA odstawiła właśnie niezły trolling. Polecam komentarze.

  (tak uzupełnię, że życzeń z okazji chrześcijańskiej Wielkanocy nie napisała)

  https://mobile.twitter.com/USAmbPoland/status/1119327012752175106

  #neuropa #4konserwy #usa #zydzi #katolicyzm #antysemityzm pokaż całość

 •  

  Zawędrowałem sobie na jakąś stronę apologetyczną, z całkiem pokaźną bazą obszernych tekstów. Spojrzałem na artykuł, w którym niejaki Jan Lewandowski próbował wykazać, że postrzeganie starotestamentowego Boga jako złego i okrutnego jest, przynajmniej w jakimś sensie, błędne. Argumentacja jest naprawdę urocza:
  http://lewandowski.apologetyka.info/ateizm/okrutny-bog-starego-testamentu,1168.htm

  Zacznijmy od wspomnianego już wycinania całych narodów w pień w Starym Testamencie. Gdy wyizolujemy to wydarzenie z pewnej obszerniejszej historii to wtedy zdaje się ono wyglądać jak bezsensowne okrucieństwo nakazane przez Boga. Ale tylko wtedy ono tak wygląda gdy je wyizolujemy z pewnego szerszego kontekstu. Jeśli jednak spojrzymy na to samo wydarzenie w kontekście historii zbawienia, to wtedy wygląda ono już zupełnie inaczej. Izrael miał wydać na świat zbawcę Jezusa Chrystusa na końcu czasów. Inne narody, postrzegane jako zagrożenie dla tego długofalowego celu, musiały być niekiedy wycięte w pień. Gdyby tego nie zrobiono – to wtedy Izrael zostałby wycięty w pień (najwyraźniej Bóg w swej dalekowzroczności uznał takie zagrożenie za jak najbardziej realne). Należy więc patrzeć na to wszystko w pewnym szerszym kontekście i już zaczyna to wyglądać zupełnie inaczej.

  Ludobójstwo wygląda zupełnie inaczej, gdy służy celowi Boga ( ͡° ͜ʖ ͡°) Rzeczywiście, to wszystko wyjaśnia.

  Co z zarzutem honorowania niewolnictwa w Biblii? Taki zarzut pada często ze strony ateistów i równie często padają też odpowiedzi na ten zarzut ze strony apologetów. Ateista ponownie wyizolowuje tę kwestię z pewnego kontekstu kulturowego. Nie ma jednak sensu oceniać wyborów danej kultury przez pryzmat kultury względem niej rozwiniętej (arbitralnie przyjmuję, że rozwiniętej, bo to też jest co najmniej dyskusyjne z filozoficznego punktu widzenia). Ponadto niewolnictwo nie było aż tak skrajnie negatywne, jak to portretuje ateista, chcący uderzyć tym w chrześcijaństwo. (...) Niektórzy niewolnicy byli wręcz traktowani bardzo dobrze. Nie znaczy to oczywiście, że nie było takich, którzy byli traktowani źle. Ocena niewolnictwa zawsze zależy od jakichś kryteriów
  Zawsze myślałem, że ocena niewolnictwa jest jednoznacznie zła, jako zjawiska sprowadzającego człowieka do roli rzeczy i pozbawiającego go godności. Ale okazuje się, że gdy patrzymy przez pryzmat nauk miłosiernego Boga, to wcale nie musimy widzieć zła tam, gdzie ono jest ( ͡° ʖ̯ ͡°)

  Ale najlepszy smaczek jest na końcu:

  Na sam koniec wspomnę o tym, o czym zawsze wspominam na marginesie swych polemik z ateistami w temacie zła oraz cierpienia. Światopogląd ateisty jest zawieszony w próżni i pozbawiony trwałych umocowań w kwestii prawd moralnych (i nie tylko
  Ateista nie jest w stanie zaprzeczyć nawet temu, że ludobójczy system etyczny, stworzony przez kogoś takiego jak Józef Stalin, byłby czymś dobrym lub choćby możliwym

  Na szczęście, nie dotyczy to chrześcijańskiego apologety. Który chwilę wcześniej stwierdził, że ludobójstwa i niewolnictwo nie muszą być złe ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  #filozofia #religia
  #ateizm
  pokaż całość

  •  

   Komentarz usunięty przez autora

  •  

   Niestety do samych badań linku nie mam, tylko do artykułu powołującego się na nie

   @yeron: AFAIK Kahan nie wykazał, że rzeczywiście są bardziej skłonni — cultural cognition theory to przewiduje i Kahan tak interpretuje wyniki sugerujące, że polaryzacja poglądowa jest wyższa wśród ludzi o większej wiedzy naukowej, etc. (do prawdziwości tych wyników też się przychylam, ale obraz nie jest jednoznaczny, bo np badania Gordona Pennycooka sugerują inaczej), ale zarówno nad wnioskami, że to działa tak, jak mówi Kahan, jak i nad samym cultural cognition jest spór (vide np prace van der Lindena). pokaż całość

   +: yeron
  • więcej komentarzy (10)

  •  

   @Roxar123: Fajnie, że sobie tak władacie j. Angielskim, na poziomie dysput religijno-filozoficznych, ale przypomnę, że jesteśmy w Polsce i większość osób, za wiele z tego nie rozumie. W tym ja.

   Także nie doszukujmy się skandali, tam gdzie ich nie ma ;-)

  •  

   Podbijam, bo zaraz spadnie, a byłoby bardzo szkoda

   @Roxar123: Dzięki, prawie się udało (choć niestety trochę zabrakło ( ͡° ʖ̯ ͡°)).

   Fajnie, że sobie tak władacie j. Angielskim, na poziomie dysput religijno-filozoficznych, ale przypomnę, że jesteśmy w Polsce i większość osób, za wiele z tego nie rozumie. W tym ja. Także nie doszukujmy się skandali, tam gdzie ich nie ma ;-)

   @Turbator: Masz trochę racji, ale problem z "ambitniejszymi" treściami na wykopie wynika też z samej architektury platformy. Na reddicie nie ma strony głównej w sensie wykopowym, tylko osobne "podwykopy" tematyczne, z których każdy (jest pewien domyślny zestaw na start) komponuje swoją SG. W efekcie są miejsca, gdzie treści żyją dłużej niż 24 hr i nie ma przypadkowego crosspostowania jak tutaj, gdzie tag #filozofia dostaje też treści np. z #przemysleniazdupy i nic z tym nie zrobisz. Na wykopie po prostu nie ma dobrego miejsca na wolniejsze rozmowy, więc tematyka jest jaka jest i jest ciężko się przebić (choć często się udaje, parę osób pracuje nad tym, żeby były też ambitniejsze artykuły, ale mają wiatr w oczy).

   Niespecjalnie krajowa jest alternatywa, więc dalej tu wpadam, choć coraz bardziej mnie te ułomności denerwują.
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (1)

 •  

  #tvpis #bekazpisu #polityka #4konserwy
  #neuropa

  Gmyz tapla się w mule.

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: Screenshot_20190205-020544.jpg

  +: K.....f, y..m +27 innych
 •  

  Wiadomości opublikowały także wizerunki osób, wobec których nie zostały nawet podjęte działania Policji:

  Zresztą, podane przez TVP nazwiska nie do końca zgadzały się z osobami, z którymi my rzeczywiście wykonywaliśmy czynności. Mówiąc wprost, my wiemy o mniejszej ilości osób niż te podane w "Wiadomościach" TVP - podkreśla.

  https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/wiadomosci-opublikowaly-wizerunki-uczestnikow-protestu-pod-tvp/n02pve4

  #tvpis #4konserwy #polityka
  #neuropa
  pokaż całość

 •  

  Kaczyński:

  Warszawa osiągnęła dno. Anarchia budowlana, rządy deweloperów, budowanie gmachów, które w żaden sposób nie łączą się z architekturą otoczenia...

  https://mobile.twitter.com/tynxik/status/1090854974857375744

  #neuropa #4konserwy #bekazpisu #bekazprawakow #polityka pokaż całość

 •  

  Do puszki Pawła Adamowicza z WOŚP wrzucono właśnie 11 milionów złotych. Oburzony zarzutami o hejt redaktor Janecki z Sieci skomentował to następująco:

  https://mobile.twitter.com/St_Janecki/status/1087807453629243392

  #neuropa #4konserwy #polityka

  źródło: Screenshot_20190122-221144.jpg

 •  

  Ciekawostka. Śpiewak przegrał dziś proces o zniesławienie z osobą, której zarzucał udział w aferze reprywatyzacyjnej. I sugeruje, że sąd celowo "utajnił proces" żeby prawda nie wyszła na jaw:

  nie mogę przedstawic ani uzasadnienia ani dokumentow i zeznac swiadkow czy okolicznosci przyznanych przez oskarzona bo sad wylaczyl jego jawnosc

  Tyle że tak naprawdę sąd nie miał nic do powiedzenia, bo w sprawach o zniesławienie jawność jest wyłączona z mocy ustawy. Dlaczego Śpiewak manipuluje?

  #neuropa #4konserwy #polityka
  pokaż całość

  źródło: Screenshot_20190116-203046.jpg

 •  

  Afera z KNF to tylko nieudolna próba lewaków z GW odwrócenia uwagi od sukcesu Marszu Niepodległości. Można się rozejść.
  #neuropa #bekazpisu #bekazprawakow

  źródło: Screenshot_20181114-114305.jpg

 •  

  Taka ciekawostka: w wywiadzie z Naszym Dziennikiem Andrzej Duda słowo w słowo powtórzył retorykę Orbana. Mówił o "demokracji chrześcijańskiej", która ma być jakąś alternatywą dla zdegenerowanej demokracji liberalnej. To jest wręcz plagiat pana z Budapesztu:

  Najsilniejszy przebiega dziś - zdaniem głowy państwa - „pomiędzy zwolennikami demokracji liberalnej a demokracji chrześcijańskiej”. - Spór ogniskuje się wokół rozumienia wolności, która w ideologii skrajnie liberalnej oznacza, że wolno wszystko. Nie zgadzam się z tym podejściem. Tak nie jest i tak nie powinno być - konstatuje Duda.

  http://wyborcza.pl/7,75398,24150736,andrzej-duda-zainteresowany-ustawa-zakazujaca-propagandy-homoseksualnej.html

  #neuropa #wegry #orban #duda #pis #bekazpisu #polityka
  pokaż całość

 •  

  RAZ tym razem z dużym pokładem RIGCZu.

  #neuropa #4konserwy #polityka #lgbt #lublin

  źródło: Screenshot_20181014-232634.jpg

 •  

  #film #serial #iiwojnaswiatowa #historia
  Czy to prawda, że w którymś odcinku Czterech pancernych załoga Rudego dotarła do niemieckiego ośrodka badań jądrowych? ( ͡° ͜ʖ ͡°) Pierwsze słyszę, ktoś wie który to odcinek?

  Druga część serialu (odcinki 9-21) to już fikcja pełną gębą. Odnalezienie ośrodka badań jądrowych, czy szturm Berlina nie zaistniały w historii 1 Brygady Pancernej.

  https://natemat.pl/128797,prawdziwi-czterej-pancerni-nie-mieli-tylu-powodow-do-radosci-co-bohaterzy-serialu
  pokaż całość

 •  

  Skacząc po kanałach trafiłem na program Magdaleny Ogórek w Tvp Info. Tematem była "reforma" sądownictwa. Formuła polegała na tym, że studio wypełniono zwolennikami tejże "reformy", prześcigającymi się w obrzucaniu błotem sędziów, a oprócz nich były może ze dwie osoby mające zdanie odmienne, które dojść do głosu mogły z trudem.

  Ot, nihil novi, ale po chwili seansu coś sobie uświadomiłem. Otóż większość gości programu stanowiły osoby pokrzywdzone przez sądy. Nikt oczywiście nie zastanawiał się, czy naprawdę są pokrzywdzone i czy w ich sprawach naprawdę wystąpiły nieprawidłowości, ale zapewne byli wśród nich i tacy, którzy rzeczywiście zostali pokiereszowani w starciu z machiną państwową. I cały ten program w istocie polegał na obrzydliwie cynicznym wykorzystaniu tragedii tych ludzi w celu zdobycia poparcia dla działań Partii. Mało kto się tam zastanawiał, czy działania PiS cokolwiek w ich sytuacji mogą pomóc. Wszystko sprowadzało się do tego, że pozwalamy pani X powiedzieć o jej osobistej tragedii. Następnie wykorzystujemy tę tragedię do zaatakowania 10 tysięcy sędziów w Polsce, mimo że przecież nic wspólnego z nią nie mieli. I mówimy, że PiS chce pomóc, a jego krytycy chcą, żeby ta pani cierpiała.

  Może jestem przewrażliwiony, ale naprawdę uderzył mnie cynizm twórców tego programu. Jest coś obrzydliwego w używaniu rzeczywistej tragedii konkretnego człowieka i udawaniu, że chce mu się pomóc, w celu zgarnięcia poparcia dla zwykłej rozgrywki o władzę.

  #neuropa #polityka #tvp #tvpinfo #przemyslenia
  pokaż całość

 •  

  #szukamfilmu #japonia #iiwojnaswiatowa #wojna #film

  Szukam pewnego filmu. Pamiętam z niego tak mało, że pewnie nikt nie skojarzy, ale spróbujmy. Akcja miała miejsce na Dalekim Wschodzie podczas II wojny światowej albo zaraz przed nią. Było tam coś związanego z użyciem broni chemicznej. Zapamiętałem scenę, w której jakieś osoby (małżeństwo?) znajdowały się w szałasie/chacie, do której niespodziewanie wparowali żołnierze japońscy w maskach przeciwgazowych. Komuś coś to mówi? ( ͡° ͜ʖ ͡°) pokaż całość

 •  

  Komisja śledcza poseł Wassermann pracuje nad sprawą piramidy finansowej Marcina P., a tymczasem, jak gdyby nigdy nic, pod rządami dobrej zmiany wciąż wyrastają nowe Amber Gold:
  http://forsal.pl/amp/1247837,piramidy-finansowe-rosna-z-blogoslawienstwem-skarbu-panstwa.html?__twitter_impression=true

  Podczas gdy niektórzy politycy wysilają się, drążąc zawiłości afery Amber Gold, konstytucyjny minister wrzuca w walentynki na Twittera zdjęcie z promotorką jednej z największych współczesnych piramid finansowych – DasCoin. W sprawie tego podmiotu postępowania prowadzone są przez dwie prokuratury: w Warszawie i we Wrocławiu. Żadna z nich nie wie, że sprawą zajmuje się również ta druga. Urzędnicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) od ponad roku mówią wprost, że podmiot ten jest typowym schematem Ponziego (wyjaśnienie terminu w wywiadzie z prof. Masiukiewiczem). Jednak wiążących decyzji w sprawie DasCoin brak. Nieudolność aparatu państwowego jest tak wielka, że mogłaby dostarczyć materiału na scenariusze kilku komedii sensacyjnych. Mówienie, że afera Amber Gold niczego nas nie nauczyła, jest w tym przypadku czystym truizmem. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat Polacy na pseudoinwestycjach w „piramidalne” biznesy stracili bowiem ponad 500 mln zł – niewiele mniej niż utopiono w Amber Gold.

  Tajemnicą poliszynela jest, że w wielu państwach organy nadzoru finansowego lub ochrony konsumentów zapowiedziały twórcom DasCoina, iż nie radzą im rozpoczynać na ich terytoriach swego przedsięwzięcia i promować go, bo źle się to dla nich skończy. Tam szybko sobie poradzono z problemem pseudowaluty. A w Polsce? To, o czym huczy już internet, wciąż umyka najważniejszym urzędnikom. UOKiK postępowanie w sprawie dascoinowego przekrętu wszczął już w grudniu 2017 r. Od tego momentu w sprawie nie zadziało się nic. Za każdym razem, gdy pytamy o sprawę, słyszymy, że postępowanie trwa. Nic nie robi też Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), bo – uznając DasCoina za podmiot nijak niezwiązany z legalnym rynkiem finansowym – twierdzi, że to sprawa dla UOKiK (co zresztą, w świetle obowiązujących przepisów, wydaje się uzasadnione).

  Tymczasem twórcy oszukańczego systemu pozostają bezkarni. Między innymi ze względu na indolencję prokuratury. Po naszych tekstach prokurator krajowy Bogdan Święczkowski kilkakrotnie zapewniał, że śledczy są coraz lepiej przygotowani do walki z nielegalnymi schematami inwestycyjnymi. Do poszczególnych prokuratur miały trafiać wytyczne, jak ważna jest walka z tego typu przestępczością. Kłopot w tym, że nie przełożyło się to na żaden efekt. Dowód? Postępowania prokuratorskie w sprawie firmy DasCoin są dwa. Jedno prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Drugie – okręgowa we Wrocławiu. Jedna nie ma pojęcia o działaniach drugiej, druga nie wie, że cokolwiek robi pierwsza (a przynajmniej nie mieli o tym pojęcia wydelegowani do rozmów z nami prokuratorzy). Zarówno warszawscy, jak i wrocławscy śledczy byli zaskoczeni, gdy dowiedzieli się od nas, że ktokolwiek oprócz nich zajmuje się sprawą.

  Ogromne kontrowersje budzi również działalność innego podmiotu – Lyoness Europe. W tym przypadku nie mamy odwagi stwierdzić jednoznacznie, że chodzi o schemat Pozniego. Model działalności jest bowiem na tyle skomplikowany, że tak naprawdę… nie wiadomo z czym mamy do czynienia. Faktem jest, że UOKiK prowadzi postępowanie dotyczące podejrzenia założenia i prowadzenia piramidy przez właścicieli tej firmy od... stycznia 2013 r. Zdaniem urzędu program lojalnościowy Lyoness pozwalał na oferowanie uczestnikom możliwości uzyskania korzyści materialnych warunkowanych wprowadzaniem do programu innych osób – przy założeniu, że uczestnicy programu wpłacą zaliczki na zakup bonów lub kart podarunkowych partnerów handlowych Lyoness bądź dokonają zakupów u partnerów handlowych Lyoness. W nieoficjalnych rozmowach urzędnicy mówią o piramidzie, jednak decyzji w sprawie tego podmiotu brak.

  Mówiąc krótko: z powodzeniem działają w Polsce podmioty, z którymi współpracują wielkie przedsiębiorstwa (w tym spółki Skarbu Państwa) i w cieniu których przechadzają się ministrowie, które urzędnicy UOKiK wprost lub po cichu nazywają piramidami finansowymi. Do czasu aż któryś z tego typu tworów nie padnie wskutek braku nowych inwestorów lub innych problemów – wszyscy są (w miarę) zadowoleni.

  #neuropa #4konserwy #polityka
  pokaż całość

 •  

  Prokurator Okręgowy w Gdańsku we wtorek wieczorem wysłał SMS-a do prokuratorów rejonowych, nad którymi sprawuje nadzór. Poprosił o informację o sędziach, u których łatwo i u których trudno jest uzyskać tymczasowe aresztowanie.
  https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/specjalna-lista-sedziow-wiecej-w-magazynie-czarno-na-bialym,866214.html

  #neuropa #4konserwy #polityka #prawo
  pokaż całość

  +: k1fl0w, c.......5 +41 innych
 •  

  Dwóch sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat i otrzymali na początku lipca pisma od prezydenta zawiadamiające o ich przejściu w stan spoczynku, wystąpiło z pozwami o ustalenie istnienia stosunku służbowego sędziego SN
  https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sn-dwoch-sedziow-zlozylo-pozwy-ws-niewygasniecia-ich-stosunku-sluzbowego/y5meysx

  W pozwach tych sędziowie, reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników, domagają się ustalenia, że stosunek służbowy sędziego w stanie czynnym, istniejący w dniu 3 lipca 2018 r. między każdym z powodów a SN, nie wygasł z dniem 4 lipca 2018 r., lecz trwa nadal - dodał.

  Jak poinformował SN w pozwach m.in. został zawarty także wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia "przede wszystkim przez wydanie postanowienia zakazującego Prezydentowi RP - a w określonych okolicznościach także Krajowej Radzie Sądownictwa - podejmowania jakichkolwiek czynności, które mogłyby prowadzić do powołania sędziów SN na miejsca zwolnione wskutek rzekomego przekształcenia się (...) stosunku służbowego sędziego tego sądu w stanie czynnym w stosunek służbowy sędziego w stanie spoczynku ze skutkiem w postaci pozbawienia powodów możliwości sprawowania władzy sądowniczej".

  Takie zabezpieczenie roszczeń powodów jest niezbędne, by zapobiec sytuacji, w której nastąpią nieodwracalne skutki prawne w postaci powołania nowych sędziów SN na miejsca zajmowane przez powodów, co spowodowałoby, że ewentualne rozstrzygnięcie sądu uwzględniające żądania powodów będzie bezskuteczne - wyjaśnił rzecznik prasowy SN sędzia Michał Laskowski.

  #neuropa #4konserwy #polityka #tklive
  pokaż całość

 •  

  O, KRS rekomenduje do Izby Dyscyplinarnej prokuratora Jarosława Dusia. Ten pan, po dojściu PiS do władzy, dostał awans do Prokuratury Krajowej, mimo że nie spełniał wymagań ustawowych:
  https://www.polskamowi.pl/polska-wazne/niezwykle-awanse-w-prokuraturze/

  Furtkę do błyskawicznych awansów w prokuraturze otworzyli posłowie PiS. W przeforsowanej przez nich nowej ustawie – obowiązującej od marca 2016 r. – pojawił się niezwykły przepis – pozwalający na swobodne windowanie prokuratorów nawet o kilka szczebli w górę, a więc z rejonów na same szczyty i to mimo braku odpowiedniego doświadczenia. Mowa o art. 76 § 5 ustawy prawo o prokuraturze. Zgodnie z nim, prokurator generalny na wniosek prokuratora krajowego może powołać śledczego „w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań prokuratury” do Prokuratury Krajowej, regionalnej lub okręgowej z pominięciem wymogów ustawowych dotyczących stażu pracy na niższym stanowisku.

  Komu taki złoty awans zapewnił Bogdan Święczkowski wraz ze Zbigniewem Ziobro? Z odpowiedzi przesłanej redakcji portalu Polskamowi.pl przez Prokuraturę Krajową wynika, że przywileju ekspresowego awansu doświadczyło zaledwie 8 oskarżycieli (na blisko 6 tysięcy prokuratorów).

  Niezwykle interesująca jest też szybka ścieżka awansowa prok. Jarosława Dusia, który do czasu „dobrej zmiany” w prokuraturze był w stanie spoczynku ze względu na stan zdrowia, jednak później otrzymał tytuł prokuratora Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, a więc poza macierzystym regionem gdańskim. Nie była to decyzja przypadkowa, gdyż jego awans na to stanowisko zostałby oprotestowany przez środowisko prokuratorów prokuratury regionalnej w Gdańsku. – słyszymy od jednego z prokuratorów. Duś następnie po niespełna 7 miesiącach awansował na prokuratora Prokuratury Krajowej i otrzymał funkcję dyrektora biura prokuratury krajowej. W środowisku prokuratorów do dziś jest mocno wspominany. Za poprzednich rządów Zbigniewa Ziobro był jednym z kluczowych prokuratorów ( m.in. od sprawy doktora Mirosława G. oraz przecieku o akcji CBA w ministerstwie rolnictwa). Po zakończeniu delegacji w Warszawie, i po zmianie ekipy rządzącej z PiS na koalicję PO – PSL, Duś miał w bydgoskiej prokuraturze doświadczać ostracyzmu ze strony kolegów i przełożonych. Pracował ponoć w piwnicy i na zniszczonym fotelu bez kółek. Pewnego dnia fotel miał się przewrócić i Duś uderzył głową w ścianę. Od tego zaczęły się jego długie zwolnienia lekarskie, doznał 5-procentowego uszczerbku na zdrowiu i w ten sposób został wysłany kiedyś w stan spoczynku.

  #neuropa #polityka #4konserwy #bekazpisu
  pokaż całość

  +: d........i, wanghoi +13 innych
 •  

  Jak będzie w Wielkiej Polsce? Wizja państwa według przedwojennego ONR

  Ostatnimi czasy często słychać o ONR. Większość wie, że organizacja ta odwołuje się do przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego, założonego w 1934 przez młodych endeków. W przestrzeni publicznej bardzo rzadko padają jakiekolwiek konkrety na ich temat. Jedni oskarżają ich o faszyzm i zajadły antysemityzm, inni twierdzą, że byli elitą wśród ówczesnej młodzieży i wizjonerską, awangardową organizacją. Niewielu jednak, dla uzasadnienia tych opinii, przywołuje faktyczne poglądy i postulaty członków Obozu.

  Dla wyrobienia sobie własnego zdania w tym temacie, gorąco polecam zapoznać się z Zasadami Programu Narodowo-Radykalnego. Jest to opublikowany w 1937 r. dokument, przedstawiający poglądy ONR na ustrój, gospodarkę i życie społeczne Polski. Pełnię wrażeń daje tylko lektura tego dzieła w całości, poniżej jednak zwięźle przedstawiam najważniejsze postulaty, opatrzone cytatami (naturalnie wyjętymi z kontekstu).

  Cały tekst:
  http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=12978
  https://gazetawarszawska.net/pugnae/6324-zasady-programu-narodowo-radykalnego

  1. Ustrój
  Polska miała być dyktaturą, rządzoną przez partię narodową. Wszelkie inne partie miały być zakazane.

  Państwo będzie oparte na jednej, powszechnej, dobro­wolnej, hierarchicznej Organizacji Politycznej Narodu.
  Organizacja Poli­tyczna Narodu będzie jedna dla wszystkich Polaków, tylko przynależność do niej uprawniać będzie do działalności pu­blicznej.
  Organizacja Polityczna Narodu będzie hierarchicz­na — to znaczy, że będzie w niej jednostkowe kierownictwo i odpowiedzialność, że każdy w niej będzie miał swego zwierzch­nika, że Kierownik Organizacji będzie najwyższą władzą Na­rodu i Państwa. Kierownik Organizacji będzie, jako Naczelnik Państwa, mianował rząd.
  Partie polityczne przestaną istnieć, tajne organizacje będą wytępione


  Partie polityczne są narzędziem rozpadającego się ustroju parlamentarnego, przeżarte zaś duchem łatwego kompromisu, wprowadzają chaos moralny i polityczny do życia Narodu. Or­ganizacja Polityczna Narodu, tworząc hierarchiczne, jedne dla wszystkich Polaków, formy działalności publicznej — usunie partie z życia.

  "Zasady" deklarują, że każdy Polak będzie będzie miał "udział w rządach".Udział ten ma polegać na tym, że każdy będzie mógł wstąpić do Partii i wykonywać rozkazy. Jeśli będzie robił to dobrze, może awansować i samemu rozkazywać-naturalnie, pod kierownictwem bardziej prominentnych narodowców.

  W dzisiejszym państwie rozsypującej się demokracji wpływ obywatela na rządy jest fikcyjny, a głos jego, oddawany raz na parę lat na wyborczej kartce, najdobitniej świadczy, jak obłu­dne są frazesy o wszechwładzy ludności w ustroju parlamen­tarnym.
  Stanowisko w Organizacji Politycznej Narodu zależne bę­dzie od trzech zasadniczych probierzy: charakteru, umysłu i woli służenia Narodowi. Im kto wykaże wyższe wartości w każdej z tych trzech dziedzin — tym większą otrzyma władzę. O stopniu wartości jednostki decydować będzie osiągnięcie pra­wnie określonego poziomu wiedzy fachowej i moralne prze­świadczenie kierownika.


  2. Dzieci
  Wychowaniem dzieci miało zająć się państwo. Wychowanie to miało stworzyć „nowy typ Polaka” i wyrobić we wszystkich „jednolity pogląd na świat”.

  Obecne wychowanie stanowi sztuczne połączenie wpływów domu rodzinnego, Kościoła i szkoły.
  Naród Polski nie posiada jednolitego pionu duchowego. W najważniejszych sprawach narodowych Polacy nie potrafią znaleźć wspólnego języka i zachowują się, jakby mieli przed sobą kilka głównie słusznych dróg do wyboru.
  Powstanie przeto Powszechna Organizacja Wychowawcza, obejmująca całą młodzież, a współpracująca z Kościołem, ro­dziną i armią.


  Powszechna Organizacja Wychowawcza będzie wychowy­wać młode pokolenia w jednolitym duchu ideowo-politycznym prawd bezwzględnych i hierarchii, kształcić będzie cnoty rycer­skie, rozwijać umiejętność pracy zawodowej

  3. Żydzi
  To pozostawię bez komentarza.

  Żydzi z Polski będę usunięci, a majątki ich odebrane drogą ustaw.

  Usunięcie Żydów z Polski będzie poprzedzone zwróceniem Narodowi Polskiemu Jego dorobku przez całkowite wywłaszcze­nie żydów. Etapem pierwszym będzie bezwzględne odsunięcie żydostwa od życia polskiego. Planowe i radykalne usunięcie żydów z Polski — to ostatni etap polityki w sprawie żydowskiej.

  Żydzi pozbawieni będą praw politycznych, prawa udziału we wszelkich polskich związkach społecznych, prawa służby w armii polskiej. Będą pozbawieni prawa udziału w przedsię­biorstwach polskich, prawa zatrudniania Polaków i prawa pracy u Polaków. Szkoły polskie będą wolne od żydów, polskie życie kulturalne zostanie dla nich zamknięte.

  Zasady te umożliwią Narodowi doczekanie się, w sposób najmniej kosztowny, chwili całkowitego wysiedlenia żydów z Polski.

  Wystarczającym powodem do usunięcia żydów z naszego życia jest ich niezdolność do tworzenia Wielkości Polski.

  4. Gospodarka
  Miała być centralnie sterowana. Partia miała nią zarządzać przez tworzenie planów gospodarczych

  Ogólna gospodarka planowa jest niezbędna dla dokonania przebudowy ustroju społeczno-gospodarczego, zwalczenia bezrobocia i urzeczywistnienia pełnej obronności gospodarczej państwa. Gospodarki tej nie może prowadzić biurokracja państwowa, można także pozostawić gospodarki planowej zrzeszeniom, niewychowanym ideowo i moralnie, dbającym przede wszystkim o własny interes. Muszą ją prowadzić siły fachowe, kierowane ideą polityczną. Dlatego też członkowie Organizacji Politycznej Narodu grupowani będą dla celów ogólno politycznych na zasadzie terytorialnej, a oprócz tego, dla celów gospodarczych — na zasadzie zawodowej.

  Sekcje zawodowe Organizacji Politycznej Narodu kiero­wać będą polityką gospodarczą, stać straży moralności i pla­nowości w gospodarce.

  Życie gospodarcze przemysłu tworzy ważną materialną podstawę politycznej i kulturalnej siły Narodu. Dlatego też poszczególne jego dziedziny muszą być dostosowane do potrzeb Narodu i zaspokajać określone wymagania. W tym celu:

  1) dzia­łalność wszystkich przedsiębiorstw, zarówno upaństwowionych jak i prywatnych, odbywać się będzie według ustalonego planu,

  2) produkcja będzie zorganizowana i nastawiona na zaspoko­jenie powszechnych potrzeb,

  3) banki przeprowadzą szeroką akcję finansowania nowych, niezbędnych gałęzi produkcji, a przede wszystkim przemysłu wojennego.

  5.Własność
  Definicja własności jest arcyciekawa, przytaczam ją w całości.

  Własność jest użytkowaniem rzeczy z ramienia Narodu.
  Własność jest funkcją społeczną. W tym charakterze wią­żą się z nią obowiązki i uprawnienia. Obowiązki wymagają spełnienia następujących warunków:
  1) użytkowanie własności jest ograniczone interesem Narodu,
  2) użytkowanie własności okre­ślają odpowiednie prawa,
  3) użytkowanie własności musi być zgodne z ogólnym planem gospodarczym.
  4) użytkowanie wła­sności musi być produkcyjne, przedmiot nie może być marno­wany.
  Treścią uprawnień jest:
  1) jednostka ma prawo swobod­nego użytkowania własności w granicach, ustalonych przez ogólne prawa i szczególne wskazania planu gospodarczego,
  2) jednostka może przekazać, lub sprzedać przedmiot własności osobom, dają­cym gwarancję sumiennego wypełnienia obowiązków, związanych z własnością.


  6. Sprawiedliwość społeczna
  Państwo miało prowadzić daleko idącą redystrybucję dochodu. Postulaty te nie są zbyt precyzyjne, ale najwyraźniej miała ona polegać na obłożeniu lepiej zarabiających wysokimi podatkami i przetransferowaniu tych środków do gorzej zarabiających.

  Naczelną zasadą gospodarki narodowej jest sprawiedliwy podział dochodu społecznego. Każdy Polak musi mieć zapewnione osiągnięcie niezbędnej do życia wysokości dochodu oso­bistego. Skutkiem tego będzie zmniejszenie zysku wielu osób, zarabiających obecnie ponad potrzeby. Wszelkie jednak wyrze­czenia się muszą być poniesione, aby jakiegokolwiek Polaka nie odgradzała nędza od twórczości narodowej. Nad spełnieniem tego czuwać będzie Organizacja Polityczna Narodu za pośred­nictwem aparatu bankowo-rozdzielczego. W gospodarce naro­dowej wielkość zysku uzależniona będzie od tego, czy ogół zdo­łał zaspokoić swoje niezbędne potrzeby. Jeśli tak, to zyski z użytkowania własności pracą mogą wzrastać dowolnie, aż stworzą możliwości ogólnego podniesienia stopy życiowej.

  Wyniki pracy będą decydować o stanowisku jednostki w hierarchii Organizacji Politycznej Narodu, decydować także będą o rezultacie gospodarowania — prawie do zysku,

  Niemoralność kapitalizmu polega na tym, że oddziela on zysk od pracy, pozwalając na czerpanie zysków niezasłużonych. W Wielkiej Polsce zysk dostępny będzie tylko dla ludzi celowo i produkcyjnie pracujących. Praca celowa i produktywna może nosić charakter dwojaki: kierowniczy lub wykonawczy. Jednostka osiągać będzie mniejszy lub większy zysk w zależności od wagi wykonywanej pracy. Harmonię między zyskiem a pracą utrwalą ustawy — musi ona odpowiadać poczuciu słuszności i sprawie­dliwości.

  7. Rolnictwo
  Posiadanie większej ilości ziemi miało być dopuszczalne tylko wyjątkowo. Osoby posiadające więcej gruntów miały być wywłaszczone bez odszkodowania, a ich ziemia rozdana. Teoretycznie gospodarstwa rolne miały być prywatne, jednak należało z nich korzystać zgodnie z poleceniami partii. Na wsiach miało powstać coś w rodzaju kołchozów/PGRów.

  W celu uzdrowienia ustroju rolnego zostanie przeprowadzona parcelacja bez odszkodowania oraz komasacja, z zapewnieniem bytu dotychczasowym właścicielom.
  Istnienie większej własności rolnej, prywatnej i publicznej dopuszczone zostanie wyjątkowo w niewielkiej ilości ze względów produkcyjno-gospodarczych.
  Organizacja Polityczna Narodu stworzy z każdej wsi okre­śloną hierarchicznie jednostkę organizacyjną, urzeczywistniającą zasadę rządu uświadomionych narodowo obywateli. Gromada wiejska, zorganizowana w szeregach Organizacji Politycznej Narodu, czuwać będzie nad gospodarką wsi przez chłopską sek­cję zawodową. Sekcja zawodowa gromady wiejskiej regulować będzie produkcję poszczególnych gospodarzy, powoła ona do życia odpowiednie spółdzielnie wytwórcze i spożywcze, oraz utworzy określone grupy, korzystające ze wspólnych narzędzi rolniczych.


  8. Nacjonalizacja
  Szereg dziedzin gospodarki miało przejść na własność państwa, w szczególności przemysł, banki i przedsiębiorstwa zagraniczne.

  Wszelki przemysł, gdzie decydującym źródłem zysku nie jest praca właściciela, zostanie wywłaszczony.

  Uzasadnieniem własności jest osobista kierownicza lub wykonawcza praca użytkującego ją właściciela. Gdzie nie ma osobistej pracy kierowniczej, lub wykonawczej i osobistej odpo­wiedzialności jednostkowej, tam me będzie własności. Decydo­wać o tym będą sekcje zawodowe przemysłu Organizacji Poli­tycznej Narodu.
  Przemysł wojenny, zakłady użyteczności publicznej, wszel­kie zakłady o charakterze monopolu, kopalnie surowców ulegną wywłaszczeniu i upaństwowieniu.
  Wszystkie instytucje kredytowe będą w ręku państwa lub organizacji publiczno-prawnych, powołanych przez sekcje zawodowe Organizacji Politycznej Narodu.


  Gospodarka naro­dowa uzyska wstępne środki kapitałowe drogą odebrania majątków żydom i wywłaszczenia obcych kapitalistów, działających na szkodę państwa.

  W przyszłości kapitał zagraniczny będzie mógł działać w Polsce tylko wyjątkowo, na zasadzie specjalnej umowy z państwem.

  9. Militaryzm
  Jak łatwo się domyślić, szczególną rolę w państwie miała odgrywać armia.

  Najlepsze wyposażenie techniczne i najsilniejsze tradycje nie stworzą dobrej armii, jeżeli wstępować do niej będzie wychowanek pacyfistów, człowiek bez pojęcia o obowiązkach Po­laka, wyrosły w liberalno-demokratycznych zasadach, nierozumiejący ducha hierarchii. W Wielkiej Polsce służba w armii będzie zakończeniem wychowania narodowego, które wpoi przed­poborowym ducha hierarchii i da świadomość obowiązków na­rodowych.

  W Wielkiej Polsce hierarchia wojskowa będzie w sposób naturalny i organiczny stanowić całość z hierarchią Organizacji Politycznej Narodu. Łączność podstawy organizacyjnej siły zbrojnej i cywilnej Narodu usunie w ustroju hierarchicznym prze­ciwstawienie cech żołnierza — cechom nieumundurowanego oby­watela.
  Armia będzie żyć duchem ofensywy, będzie znać dążenia swego Narodu, pragnąc nade wszystko ich realizacji. Armia, przepojona duchem obrony, nie może wygrać żadnej wojny.


  10. Religia
  Państwo miało mieć charakter głęboko wyznaniowy i propagować religię katolicką.

  Misją dziejową naszego Narodu są te zadania, które tylko nasz Naród, a nie żaden inny spełnić może w świecie.
  Przyszłość dziejów świata zależy od tego, czy narody pójdą drogą prawdy bezwzględnej, którą przecho­wuje katolicyzm, czy też błąkać się będą na manowcach przemi­jających doktryn.
  Dlatego rolą naszego Narodu jest stworzyć cywilizację prawdziwie chrześcijańską i prawdziwie narodową zarazem. Polska pierwsza wyjdzie ze splotu sprzeczności i da innym narodom wzór nowego ustroju.
  Cel nadprzyrodzony człowieka — zbliżenie się do Boga — może być osiągnięty tylko przez najwyższy rozwój wartości duchowych jednostki. Najwyższy poziom rozwoju duchowego zdobywa zdrowa duchowo i fizycznie jednostka przez pracę dla Narodu, która rozwija szlachetne, bezosobiste wartości charak­teru, zmusza umysł do osiągnięcia najwyższego poziomu.


  Nie jestem specjalistą od doktryn politycznych więc nie wiem, jak należy zaklasyfikować ideologię ONR. Dla wyrobienia sobie zdania podrzucam jednak definicję faszyzmu autorstwa Emilio Gentilego (za wiki):

  -masowy ruch, wierzący, że ma misję dokonania odrodzenia narodowego, zmierzający do zdobycia pełni władzy i likwidacji demokracji parlamentarnej
  -wyznający ideologię antymaterialistyczną, antyindywidualistyczną, antyliberalną, antymarksistowską, antydemokratyczną i antykapitalistyczną, mającą na celu stworzenie „nowego człowieka”
  -podejmujący działania mające prowadzić do połączenia jednostki i grupy w organiczną i mistyczną, narodową jedność oraz prześladujący jednostki znajdujące się poza tą wspólnotą
  -propagujący etykę opartą na całkowitym poświęceniu wspólnocie narodowej, dyscyplinie, męskości, braterstwie i duchu walki
  -dopuszczający istnienie tylko jednej partii, wskazującej rządzących oraz organizującej masy w ramach państwa
  -tworzący aparat policyjny, kontrolujący i zwalczający opozycję
  -tworzący zhierarchizowany system polityczny, na którego szczycie znajduje się „przywódca”
  -zakładający stworzenie korporacjonistycznej gospodarki, z szerokim interwencjonizmem państwowym i państwową kontrolą nad głównymi sektorami gospodarki, z zachowaniem jednak własności prywatnej i podziałów klasowych
  -prowadzący politykę zagraniczną opartą na micie mocy i wielkości narodu, zmierzającą do ekspansji

  #polityka #neuropa #4konserwy #narodowcy #myslnarodowa #onr
  pokaż całość

  źródło: s.ciekawostkihistoryczne.pl

  +: A.......n, Wotto +40 innych
 •  

  Ktoś wie, dlaczego na defiladzie Julia Przyłębska stoi wśród członków rządu? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  #polityka #neuropa #4konserwy

  +: k1fl0w, D.......o +41 innych
 •  

  #4konserwy #bekazpisu #polityka
  #neuropa
  Wyroki TK były "opiniami", wyroki TSUE będą "zaleceniami"...

  źródło: Screenshot_20180813-181913.jpg

 •  

  #neuropa #4konserwy #polityka #bekazpisu
  W ramach ciekawostki, przypominam, kogo dziesięć lat temu (podkreślam, żeby nie było że manipuluję) Ziobro chciał wsadzić do SN:
  https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ziobro-kryze-do-sadu-najwyzszego,38187.html

  Ziobro: Kryże do Sądu Najwyższego

  Gdybym podjął taką decyzję, to bym się jej nie wstydził, dlatego że jeżeli ktokolwiek w Polsce z prawników zasługuje na to, by być w szeregu tych najbardziej kompetentnych, to z całą pewnością pan sędzia Kryże – zaznaczył.

  Jak dodał, „można sędziego Kryże nie lubić, można przypominać mu pewne zaszłości sprzed blisko 30 lat, za które wielokrotnie przepraszał”, ale "mając na względzie jego dokonania i najwyższe kwalifikacje sędziowskie, to ma on wszelkie kwalifikacje do tego, aby być w grupie najbardziej kompetentnych sędziów czy prokuratorów”.

  Gazeta przypomina, że zanim Kryże objął ministerialną posadę, prowadził w sądzie m.in. sprawę FOZZ. Ciemną plamą w jego karierze było skazanie za czasów PRL opozycjonistów (m.in. Bronisława Komorowskiego, dziś lidera PO) za udział w demonstracji. Jak podkreślił Ziobro, „wyrok ten dotyczył sprawy odwoławczej od orzeczenia kolegium”. - Jemu się to przypomina, a setkom osób, czy tysiącom, które rzeczywiście wydawały wyroki w pierwszych instancjach niesłuszne, tego się nie robi - powiedział minister sprawiedliwości.

  Przypominam sylwetkę tego pana:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Kry%C5%BCe

  W Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej działał od lat 70. do rozwiązania. Sprawował funkcje w regionalnym aparacie partyjnym.
  W marcu 1980 jako sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie skazał na karę aresztu zasadniczego Andrzeja Czumę, Wojciecha Ziembińskiego i Bronisława Komorowskiego za publiczne stwierdzenie, że PRL nie jest państwem niepodległym i zorganizowanie w Warszawie 11 listopada 1979 obchodów Święta Niepodległości. Wykonane wyroki zostały skasowane przez Sąd Najwyższy.
  pokaż całość

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika Roxar123

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.