(╯°□°)╯︵ ┻━┻ To wdychany tlen wykańcza mnie jak narkotyk Smutne dzieciństwo, nędzne perspektywy na dorosłość

Osiągnięcia (6)