U̻͍͎̞͉̦̼̥̻͍̞͍̜̼͓͚̤̣͗ͬͨͥ̈̋́ͦͬ͐͠͡s̻̩͕̺͖̯̻̔̔̃̆̕͟͠u̩̠̲̙͕̳̐̀́̔͐̏͜ń̛̑̇̋͑̏̽͟҉̴̻̖̟̱̠ ̴̡̻̝̦̯̮͙̻͚̺̣̠̼̻̽ͪ͌͐͋ͯ̅ķ̡̮͔̫̩͙̠͖̮̙̇̋̆͛ͥ̈́ͩ̾̍͘͞ͅo̧͓̲̮̟̮͌̀ͦ͑̀̀n̨̧̛͖̪̗̞̮͎̞͍̟̗͇̒ͨ̒̈̀͟t̎̏͊ͮͫ҉̵͈̖͖̠̱͍͉̗̥o͖͎̞͈̭͓̠̫̘̻̞̜̳̎͛̉̓̐ͮͨ̽͌̔̕͡͞

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika Snowdr0p

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (8)