Wszystkie treści zawarte w moich wpisach są fikcyjne i zmyślone a jakiekolwiek osoby są nieprawdziwe a ich zbieżność jest przypadkowa. Nie ponoszę odpowiedzialnosci za treść moich wpisów gdyż są one „fikcją literacką”.

Osiągnięcia (3)