Błyszczą w Słońcu dwa globusy! Aż je spostrzegł @Sowiet_Kusy, jak nie hycnie, jak nie skoczy, dziewczę już do siodła kroczy! I tak porwał Marysinę na zieloną Ukrainę...