Teraźniejszość jest kluczem do poznania przeszłości.