Sen jest procentem opłacanym prowizorycznie śmierci, która jest sama spłatą kapitału. Żądanie spłaty całego kapitału wpływa tym później, im wyższe i bardziej regularne spłaca się odsetki.

Osiągnięcia (12)