Inwestuje w papiery wartościowe na polskiej giełdzie. Stosuje analizę fundamentalną, na jej podstawie dobieram ewentualne papiery do portfela, a moment wejścia określam na podstawie analizy technicznej. Do tego odpowiedzialny money managment i zarządzanie portfelem.