Samozwańczy wykopowy ekspert od języków obcych i paragrafów. Zleceniobiorca Pana George'a Sorosa i piwosz-neofita.

 •  

  Mam pytanie do prawników: co może wywalczyć w sądzie rodzic, którego dziecko zostało "zdeprawowane" poprzez nauczenie go wiedzy z zakresu edukacji seksualnej wbrew woli rodzica? Czy sąd może w tym przypadku nakazać usunięcie z głowy dziecka zdobytej wiedzy? ( ͡° ͜ʖ ͡°) No bo tak jest napisane w kodeksie cywilnym:

  Art. 24 KC
  § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
  § 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.


  Czy w ogóle prawo do nieprzyswojenia wiedzy niezgodnej ze światopoglądami rodzica to jest dobro osobiste?

  Źródło oświadczenia: https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2019/08/O%C5%9AWIADCZENIE-RODZIC%C3%93W.pdf

  #prawo #pytanie #kiciochpyta #pytaniedoeksperta #edukacjaseksualna #kodekscywilny #bekazkatoli #bekazprawakow #neuropa #4konserwy
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

  •  

   Czy w ogóle prawo do nieprzyswojenia wiedzy niezgodnej ze światopoglądami rodzica to jest dobro osobiste?

   Branżowy żart mówi "everything is dobro osobiste, if you're brave enough" (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■) A bardziej poważnie, to w materii dóbr osobistych SN jest szczególnie kreatywny na wszelkie możliwe sposoby, choć zwykle nie akceptuje jakichś szczególnie wymyślnych konstrukcji.
   A w takim przypadku należałoby przypomnieć, że mamy co najmniej kolizję z dobrami osobistymi dziecka (które autor tego świstka niepoprawnie utożsamia z własnymi). A że chociażby tak uwielbiany przez podobnych pieniaczy art.48, o prawie do wychowywania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami ma jeszcze drugie zdanie:

   Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
   plus uwzględniając jeszcze kilka innych argumentów (dobro powinno mieć obiektywny, istotny dla przeciętnego człowieka charakter, nie jest nim jakaś, nie wiem, "wolność od szczątków zwierzęcych w odzieży") .. cóż, ja bym oddalał xD
   pokaż całość

   +: R187, Co_gun
  • więcej komentarzy (2)

 •  

  zawiesić można tylko karę w wymiarze 1roku. Co to oznacza? Przestępstwo za które jest np do 3 lat nie można zawiesić w ogóle? Czy można ale tylko jak będzie to pozbawienie < 1 rok (nawet jeśli grozi za to do 3)

  Przykład: za art 286kk grozi do 8 lat. Można zawiesić karę z tego paragrafu czy nie można nawet jakby to było pół roku ?
  #prawo

  •  

   Czy można ale tylko jak będzie to pozbawienie < 1 rok (nawet jeśli grozi za to do 3)

   W ten sposób. Najpierw sąd wymierza karę w przewidzianych widełkach, potem jeśli to co sobie wymierzył wynosi rok albo mniej - może zawiesić.

   +: IgorK
  •  

   @r4do5:

   § 1. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
   § 2. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.
   § 3. (uchylony)
   § 4. Wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego § 4 sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

   Czyli możliwość (a nie obowiązek) zawieszenia pojawia się, gdy:
   1. Wymierzona kara wynosi rok albo mniej
   2. W momencie czynu sprawca nie był skazany na karę pozbawienia wolności (innymi słowy, w praktyce obecnie "zawiasy" można dostać tylko raz - pomijając rzadkie wypadki, jak zatarcie)
   3. tzw. pozytywna prognoza kryminologiczna - wszystko wskazuje na to, że sprawca będzie już grzeczny, chociaż nie pójdzie bezpośrednio w pasiaki.

   no i trzeba podkreślić, że po reformie z 2015 r. wymierzanie zawiasów miało stać się zupełnie wyjątkowe, zamiast niego miało się stosować grzywnę albo ograniczenie wolności, co ułatwiły nowe przepisy - ale w praktyce nadal różnie się to układa.
   pokaż całość

   +: IgorK
  • więcej komentarzy (5)

 •  

  MUZYCZNE LOSOWANKO - EDYCJA LAT 80.

  Zapraszam do zabawy!
  Zaplusuj i wpisz komentarz z rokiem od 1980 do 1989. Specjalnie dla Ciebie wylosuję piosenkę z list przebojów z tego roku, możesz ewentualnie również dopisać preferowany rodzaj muzyki (Pop, Rock, Alt., R&B, Rap, Dance)

  Zaczynam
  1980
  (losulosu)

  The Brothers Johnson - Stomp!

  #muzycznelosulosu #muzyka #glupiewykopowezabawy #80s
  pokaż całość

  źródło: youtube.com

  +: acidd, PolskaNieWaszKraj +1 inny

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika Ultimator

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (1)