Ciężko wygłaszać niepopularne opinie, ale lepiej być opluwanym, niż bezrefleksyjnie podążać za większością.