"Fanatyzm jest jedyną siłą woli, którą mogą osiągnąć także słabi i niepewni" - Friedrich Nietzsche | "Przeżycia religijne uważam za rzecz bardzo ryzykowną, ponieważ mogą w gwałtowny sposób zniszczyć mózg" - Marvin Minsky

Osiągnięcia (8)