Dobro to nic innego, jak tylko to, co odpowiada egoizmowi wszystkich ludzi.