Zawodowo zajmujący się informatyką. Prywatnie i hobbystycznie - uważny i wnikliwy obserwator życia publicznego, kiedyś obserwator uczestniczący, dziś już raczej tylko bierny.