"Ciężko dźwigać koronę Cara przegrywu" "Widzisz, jak się da to potrafisz" "Bić kurwy i normictwo" "Jestem człowiekiem kamienia cyfrowego"

Osiągnięcia (6)