Jak działa Wykop? Jednostki, które nie są stabilne emocjonalnie, po regularnych wizytach tutaj zaczną widzieć świat jako miejsce skrajnie nieprzychylne, Polskę jako drugi Bangladesz, kobiety jak najgorsze narzędzia szatana a szczęśliwe życie i radość niczym nieosiągalny szczyt rozwoju