•  

  Witam ktoś się zna na #excel?
  Opiszę mój problem bo nigdzie nie moge naleźć jak go rozwiązać
  Chcę z zakresu np 1-500 wylosować 400 liczb które sie nie będą powtarzały i umieścić je w kolumnie B po kolei rosnąco. (Tylko liczby całkowite!) Następnie obok w kolumnie C pozostałe niewylosowane liczby.
  Tzn sam sobie już to posortuje w kolejności ważne bym miał wpływ na to ile pozycji sie losuje, by sie nie powtarzały i obok pojawialy sie pozostałe pozycje. Zamieszczę obrazek.
  Dziękuje z góry
  pokaż całość

  •  

   @Waderra: wołam
   @DwaNiedzwiedzie: dziękuje ale, nie potrafię uruchomić twojego makra (z excela jestem zielony)

   ja zaczołem korzystać z tego makra nie jest idealne ale w miarę działa
   Kod:
   Sub Losowanie()
   Dim SrtLst As Object
   Dim vKeys As Variant
   Dim v As Variant
   Dim i As Long, k As Long
   Dim lTmp As Long
   Dim lUbound As Long
   Dim lLbound As Long
   Dim lCardin As Long

   lUbound = 500
   lLbound = 1
   lCardin = 400

   Set SrtLst = CreateObject("System.Collections.SortedList")

   Randomize Time

   Do
   lTmp = Int((lUbound - lLbound + 1) * Rnd + lLbound)

   If Not SrtLst.Contains(lTmp) Then
   SrtLst.Add lTmp, 0
   End If

   Loop While SrtLst.Count < lCardin


   ReDim vKeys(1 To lCardin)


   For i = 0 To SrtLst.Count - 1
   vKeys(i + 1) = SrtLst.GetKey(i)
   Next i


   ReDim v(1 To lUbound - lCardin)

   For i = 1 To lUbound
   If Not SrtLst.Contains(i) Then
   k = k + 1
   v(k) = i
   End If
   Next i


   vKeys = TransposeIt(vKeys)
   v = TransposeIt(v)

   Cells(2, "B").Resize(UBound(vKeys) + 1).Value = vKeys
   Cells(2, "C").Resize(UBound(v) + 1).Value = v


   End Sub

   Function TransposeIt(vData)
   Dim LBound2 As Long

   LBound2 = -1

   If IsArray(vData) Then
   On Error Resume Next
   LBound2 = UBound(vData, 2)
   On Error GoTo 0

   With CreateObject("New:{8BD21D20-EC42-11CE-9E0D-00AA006002F3}")
   .Column = vData

   If LBound2 = -1 Then
   TransposeIt = .Column
   Else
   TransposeIt = .List
   End If
   End With

   End If


   End Function
   pokaż całość

   +: Waderra
  • więcej komentarzy (5)

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika Zxy44

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (1)