Stały, pewny siebie charakter. Indywidualista i niezależny myśliciel. Bardzo autorytatywny. Egocentryk. Ujmujący, niefrasobliwy, ale i twórczy.