Synonim słowa żyd? szachraj, szarlatan, wiarołomca, wilk w jagnięcej skórze, wilk w owczej skórze, bajerant, kabotyn, koloryzator, picuś, spryciarz, chytra sztuka, chytrusek, chytry lis, cwaniaczek, cwaniak, cwaniura, cwaniurka, cygan, lis, magik, sprytna bestia, szczwany lis, szpenio, kazuista

 •  

  Czy zabezpieczenie nadprądowe to to samo co przeciwprzeciążeniowe?

  Chodzi o listwy zasilające. #elektryka

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  01.03.2021

  Talia fiszek anki plik

  augury - omen, znak [literary; a sign of what might happen in the future]
  /ˈɑː.ɡjɚ.i/
  These sales figures are a good augury for another profitable year.
  -----
  to scald - poparzyć [to burn the skin with boiling liquid or steam]
  /skɑːld/
  I dropped a pan of boiling water and scalded my leg.
  -----
  requisite - wymagany, konieczny [formal; necessary or needed for a particular purpose]
  /ˈrek.wə.zɪt/
  He lacked the requisite skills for the job.
  -----
  sliver - odprysk, odłamek, drzazga [formal; a very small, thin piece of something, usually broken off something larger]
  /ˈslɪv.ɚ/
  The glass smashed into slivers.
  -----
  suave - uprzejmy, gładki w obyciu [(especially of a man) confident, elegant, and polite, sometimes in a way that does not seem sincere]
  /swɑːv/
  The manager was suave and sophisticated.
  -----
  pug - mops [a small dog with a flat face and a short, wide nose]
  /pʌɡ/
  Pugs have many wrinkles in their faces, so owners will often clean inside the creases to avoid irritation and infection.
  -----
  to sprout - kiełkować [(of plants or seeds) to produce new leaves or buds; to start to grow]
  /spraʊt/
  The seeds will sprout in a few days.
  -----
  ample - wystarczająco, aż nadto [enough, or more than enough]
  /ˈæm.pəl/
  She's had ample time to get the work done.
  -----
  ribbon - wstążka [a long, narrow strip of material used to tie things together or as a decoration]
  /ˈrɪb.ən/
  He tied up the present with ribbon.
  -----
  to hum - nucić [to sing a tune with your lips closed]
  /hʌm/
  She was humming softly to herself.
  #####
  bonus - idiom
  caught in the crossfire
  If you are caught in the crossfire, you suffer the effects of an argument or dispute between two people or groups.
  When the two taxi drivers started to argue, their passengers were caught in the crossfire.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  28.02.2021

  Talia fiszek anki plik

  boarding school - szkoła z internatem [a school where students live and study]
  /ˈbɔːr.dɪŋ ˌskuːl/
  This means helping those parents who choose a boarding school education and those parents who choose a day school.
  -----
  to guffaw - ryczeć ze śmiechu [to laugh loudly, especially at something stupid that someone has said or done]
  /ɡʌfˈɑː/
  They all guffawed at his jokes.
  -----
  to gurgle - bulgotać [(of water, especially small streams) to flow quickly while making a low, pleasant sound]
  /ˈɡɝː.ɡəl/
  Outside of her window the stream gurgled over the rocks.
  -----
  gist - główna myśl, sedno [the main or general meaning of a piece of writing, a speech, or a conversation]
  /dʒɪst/
  I missed the beginning of the lecture—can you give me the gist of what he said?
  -----
  partisan - stronniczy [showing too much support for one person, group, or idea, especially without considering it carefully]
  /ˈpɑːrtɪzən/
  Most newspapers are politically partisan.
  -----
  distraught - roztrzęsiony [extremely upset and anxious so that you cannot think clearly]
  /dɪˈstrɑːt/
  She's still too distraught to speak about the tragedy.
  -----
  to beseech - błagać, zaklinać [literary; to ask for something in a way that shows you need it very much]
  /bɪˈsiːtʃ/
  Let him go, I beseech you!
  -----
  scalp - skóra głowy [the skin that covers the part of the head where the hair grows]
  /skælp/
  A dry scalp can lead to dandruff.
  -----
  to howl - wyć [(of a dog, wolf, etc.) to make a long loud cry]
  /haʊl/
  In the silence of the night, a lone wolf howled.
  -----
  august - czcigodny, dostojny, majestatyczny [formal; having great importance and especially of the highest social class]
  /ɑːˈɡʌst/
  We toured the august chambers of the Supreme Court.
  #####
  bonus - idiom
  catch as catch can
  This expression means that you try to get something in any way possible.
  It's difficult to get much sleep with the new baby - it's catch-as-catch-can these days!

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  27.02.2021

  Talia fiszek anki plik

  estuary - ujście rzeki [the wide part of a river at the place where it joins the sea]
  /ˈes.tu.er.i/
  The Gabun, in reality an estuary of the sea, lies immediately north of the equator.
  -----
  volition - wola [the power to choose something freely or to make your own decisions]
  /vəˈlɪʃ.ən/
  They left entirely of their own volition.
  -----
  effeminate - zniewieściały [(of a man or a boy) looking, behaving, or sounding like a woman or a girl]
  /əˈfem.ə.nət/
  He's got a very effeminate voice.
  -----
  inanimate - nieożywiony [having none of the characteristics of life that an animal or plant has]
  /ɪˈnæn.ə.mət/
  He looks at me as if I'm an inanimate object.
  -----
  to pamper - rozpieszczać, dogadzać [to give someone special treatment, making that person as comfortable as possible and giving them whatever they want]
  /ˈpæm.pɚ/
  She pampers her dog with the finest steak and salmon.
  -----
  hilt - rękojeść [the handle of a sharp-pointed weapon such as a sword]
  /hɪlt/
  One of his hands rested on the hilt of his sword.
  -----
  banter - przekomarzanie, droczenie się [friendly remarks and jokes]
  /ˈbæn.t̬ɚ/
  He enjoyed exchanging banter with the customers.
  -----
  stuttering - jąkanie [the act of saying something, especially the first part of a word, with difficulty, for example pausing or repeating a sound several times]
  /ˈstʌt̬.ɚ.ɪŋ/
  During the 1970s and 1980s, rival theories about what causes stuttering came into vogue.
  -----
  to tug - targać, szarpać [to pull something hard, often several times]
  /tʌɡ/
  She tugged at his sleeve to get his attention.
  -----
  to dog - uprzykrzać życie [(of a problem or bad luck) to cause you trouble for a long time]
  /dɑːɡ/
  He had been dogged by bad health all his life.
  #####
  bonus - idiom
  catch red-handed
  If a person is caught red-handed, they are caught while they are doing something wrong or illegal.
  The police arrived as the burglar was leaving the house. He was caught red-handed.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  26.02.2021

  Talia fiszek anki plik

  to reprove - ganić [formal; to tell someone that you do not approve of something that they have done]
  /rɪˈpruːv/
  The teacher gently reproved the boys for not paying attention.
  -----
  remuneration - wynagrodzenie [formal; payment for work or services]
  /rɪˌmjuː.nəˈreɪ.ʃən/
  They demanded adequate remuneration for their work.
  -----
  to consecrate - poświęcić, konsekrować [to officially make something holy and able to be used for religious ceremonies]
  /ˈkɑːn.sə.kreɪt/
  The new cathedral was completed and consecrated in 2002.
  -----
  insurmountable - nie do wykonania/przezwyciężenia [formal; (of difficulties, problems, etc.) that cannot be dealt with successfully]
  /ˌɪn.sɚˈmaʊn.t̬ə.bəl/
  This small country is faced with an insurmountable debt.
  -----
  odious - wstrętny, odpychający [formal; extremely unpleasant and causing or deserving hate]
  /ˈoʊ.di.əs/
  By making religion hard it made it odious, and thus prepared the way for unbelief.
  -----
  upholstery - obicie, tapicerka [the material that covers chairs and other types of seats]
  /ʌpˈhoʊl.stɚ.i/
  The car had been shut up long enough that it smelled of old upholstery.
  -----
  to pounce - rzucić się na, skoczyć na [to suddenly move towards a person or animal that you want to catch]
  /paʊns/
  The cat sat in the tree ready to pounce on the ducks below.
  -----
  to apprehend - ująć, zaaresztować [formal; to catch and arrest someone who has not obeyed the law]
  /ˌæp.rəˈhend/
  The police have finally apprehended the killer.
  -----
  ominous - złowieszczy [suggesting that something unpleasant is likely to happen]
  /ˈɑː.mə.nəs/
  There was an ominous silence when I asked whether my contract was going to be renewed.
  -----
  brass - mosiądz [a bright yellow metal made from copper and zinc]
  /bræs/
  The door handles were made of brass.
  #####
  bonus - idiom
  catch someone's eye
  If someone catches you eye, you find them attractive.
  The pretty girl near the door caught his eye.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  25.02.2021

  Talia fiszek anki plik

  mawkish - ckliwy, cukierkowy [(disapproving) expressing or sharing emotion in a way that is exaggerated or embarrassing]
  /ˈmɑː.kɪʃ/
  The film lapses into mawkish sentimentality near the end.
  -----
  languor - rozleniwienie, rozmarzenie [literary; pleasant mental or physical tiredness or lack of activity]
  /ˈlæŋ.ɡɚ/
  She missed Spain and the languor of a siesta on a hot summer afternoon.
  -----
  undertone - wydźwięk, nuta, podtekst [a particular but not obvious characteristic that a piece of writing or speech, an event, or a situation has]
  /ˈʌn.dɚ.toʊn/
  I thought her speech had slightly sinister undertones.
  -----
  infirmity - niemoc, zniedołężnienie [illness, especially for long periods or because of old age]
  /ɪnˈfɝː.mə.t̬i/
  We all fear disability or infirmity.
  -----
  to chafe - drażnić, ocierać [to make or become damaged or sore by rubbing]
  /tʃeɪf/
  That bracelet chafed my wrist.
  -----
  frivolity - frywolność, błazenada [behavior that is silly or amusing, especially when this is not suitable]
  /frɪˈvɑː.lə.t̬i/
  It was just a piece of harmless frivolity.
  -----
  acclaim - uznanie [public approval and praise]
  /əˈkleɪm/
  The scientist earned acclaim for his remarkable achievement in the field of DNA research.
  -----
  to recede - oddalać się, maleć [to move further away into the distance, or to become less clear or less bright]
  /rɪˈsiːd/
  As the boat picked up speed, the coastline receded into the distance until finally it became invisible.
  -----
  to doodle - gryzmolić [to draw lines, shapes, etc., especially when you are bored or thinking about something else]
  /ˈduː.dəl/
  I often doodle when I'm on the phone.
  -----
  to prosecute - oskarżyć, zaskarżyć [to officially charge someone with a crime in court]
  /ˈprɑː.sə.kjuːt/
  The company was prosecuted for breaching the Occupational Safety and Health Act.
  #####
  bonus - idiom
  like cat and dog
  Two people who fight or argue like cat and dog frequently have violent arguments, even though they are fond of each other.
  They fight like cat and dog but they're still together after 30 years.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Mam kolegę w Warmińsko Mazurskim. Udało mi się z nim skontaktować. Informacje "oficjalne" są gówno warte. Z tego co pisze sytuacja jest wręcz tragiczna. Wieczorem podrzucę materiał.
  #koronawirus

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  24.02.2021

  Talia fiszek anki plik

  minuscule - mikroskopijny [extremely small]
  /ˈmɪn.ə.skjuːl/
  All she gave him to eat was two minuscule pieces of toast.
  -----
  to flay - obdzierać ze skóry, zdejmować skórę [to remove the skin from an animal or person, usually when they are dead]
  /fleɪ/
  The hunter flayed the rabbit and prepared it for cooking.
  -----
  far-fetched - naciągany [very unlikely to be true, and difficult to believe]
  /ˌfɑːrˈfetʃt/
  The whole story sounds very far-fetched.
  -----
  contraption - przyrząd, machina [a device or machine that looks awkward or old-fashioned, especially one that you do not know how to use]
  /kənˈtræp.ʃən/
  What's that strange contraption in the garage?
  -----
  gore - rozlana krew [thick blood that has flowed from a wound, especially in a violent situation]
  /ɡɔːr/
  It's a good film, but there's a lot of blood and gore in it.
  -----
  isle - wyspa [literary; (used especially in place names) an island]
  /aɪl/
  Explore the more remote Caribbean isles.
  -----
  to flatter - schlebiać, prawić komplementy [to praise someone in order to make them feel attractive or important, sometimes in a way that is not sincere]
  /ˈflæt̬.ɚ/
  I knew he was only flattering me because he wanted to borrow some money.
  -----
  to forge - fałszować [to make an illegal copy of something in order to deceive]
  /fɔːrdʒ/
  He's getting good at forging his mother's signature.
  -----
  aisle - przejście [a passage between rows of seats in a church, theater, train, etc., or between rows of shelves in a supermarket]
  /aɪl/
  Would you like an aisle seat or would you prefer to be by the window?
  -----
  idol - bożek [a picture or object that people pray to as part of their religion]
  /ˈaɪ.dəl/
  The ancient people of this area worshipped a huge bronze idol in the shape of an elephant.
  #####
  bonus - idiom
  let the cat out of the bag
  If you let the cat out of the bag, you reveal a secret, generally not intentionally.
  When the child told her grandmother about the plans for her birthday, she let the cat out of the bag.

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.

  Za kilka miesięcy skończę publikować wpisy, a na wykopie dawno opublikowane treści często trudno się wyszukuje.
  Jeżeli ktoś chce mieć łatwy dostęp do wszystkich opublikowanych zestawień także w dalszej przyszłości (i z dobrze działającą wyszukiwarką), to może dołączyć do kanału na Telegramie: https://t.me/angielski_z_niepowazna
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Mimo wszystko czuję się weteranem sprawy. Od jakichś 11 lat nie było dnia żebym nie myślał o samobójstwie. 7 lat leków, 7 lat terapii. Jak czytam te infografiki, że jak spełniasz 5 na 10 punktów to niezwłocznie udaj się do specjalisty... Odkąd pamiętam to spełniam wszystkie.

  Mam 28 lat. Od 8 lat nie wyszedłem towarzysko z domu - jedynie fryzjer, czasem sklep, psycholog, praca (za minimalną oczywiście), itp. 0 znajomych. Nigdy nie byłem sam poza domem dalej niż 5 km.

  Pamiętam taki okres po próbie samobójczej jak spałem po 18 h dziennie. Żeby nie czuć zupełnej ciszy to miałem odpalonego kompa. W XP można było sprawdzić ikonką od internetu ile godzin trwa połączenie i czasem komputer stał włączony bez przerwy po 20 dni. Po prostu chciałem żeby ten wentylator szumiał.

  Depresja to jest takie uczucie jakby stać w celi takiej 0,5x0,5 m. Nie można się ruszyć, jest niewygodnie, wszystko wkurwia, nic się nie zmienia, czas leci szybko i wolno zarazem - ale nie można nic zrobić. Nic nie można zrobić. Tylko się patrzy na to wszystko.

  Ojciec coś tam mówi, matka się pyta - nic nie odpowiadam. Zaraz przypomni mi się coś śmiesznego i się śmieję przez 10 sekund. To znowu nachodzi mnie taka fala samotności, że ryczę jak dziecko. I to wszystko na przestrzeni 10 minut.

  Samotność, ale nienawiść i obrzydzenie ludźmi. Obojętność, ale poczucie wkurwienia. Pragnienie śmierci, ale niemoc czynu. Tylko samotność jest zawsze stała.

  Ja nie jestem nawet człowiekiem.

  #depresja
  pokaż całość

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  23.02.2021

  Talia fiszek anki plik

  disposition - usposobienie, charakter [the particular type of character that a person naturally has]
  /ˌdɪs.pəˈzɪʃ.ən/
  Even though the old man appeared grumpy, he really had a pleasant disposition.
  -----
  fastidious - wybredny, drobiazgowy [giving too much attention to small details and wanting everything to be correct and perfect]
  /fæsˈtɪd.i.əs/
  He is very fastidious about how a suitcase should be packed.
  -----
  hereabouts - w pobliżu, w tej okolicy [in this area, or near this place]
  /ˌhɪr.əˈbaʊts/
  Any trouble hereabouts is swiftly dealt with by the police.
  -----
  hump - garb [a large lump that sticks out above the surface of something, especially the ground; a round raised part on a person's or animal's back]
  /hʌmp/
  Some types of camel have two humps and others have one.
  -----
  indignity - upokorzenie, zniewaga [something that causes a loss of respect for someone or for yourself]
  /ɪnˈdɪɡ.nə.t̬i/
  The chairman suffered the indignity of being refused admission to the meeting.
  -----
  ligament - wiązadło [a piece of strong tissue in the body that holds bones together]
  /ˈlɪɡ.ə.mənt/
  She tore a ligament in her knee while she was playing basketball.
  -----
  linen - pościel (lniana lub z podobnego materiału)
  /ˈlɪn.ɪn/
  There's extra linen in the closet.
  -----
  midwife - położna [a person, usually a woman, who is trained to help women when they are giving birth]
  /ˈmɪd.waɪf/
  The midwife was already on her way to meet her, rubbing her small, plump white hands with an air of calm importance.
  -----
  ridge - grzbiet, grań [a long, narrow piece of high land, especially along the top of a mountain]
  /rɪdʒ/
  We walked along the narrow mountain ridge.
  -----
  scarce - rzadki, ograniczony [rare or not available in large amounts]
  /skers/
  Food and clean water were becoming scarce.
  #####
  bonus - idiom
  a cat in gloves catches no mice
  This expression means that if you are too careful and polite, you may not obtain what you want.
  Negotiate carefully, but remember: a cat in gloves catches no mice!

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.

  Za kilka miesięcy skończę publikować wpisy, a na wykopie dawno opublikowane treści często trudno się wyszukuje.
  Jeżeli ktoś chce mieć łatwy dostęp do wszystkich opublikowanych zestawień także w dalszej przyszłości (i z dobrze działającą wyszukiwarką), to może dołączyć do kanału na Telegramie: https://t.me/angielski_z_niepowazna
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  #warszawa
  Kierowca (20lat) mimo barier i krawężnika wjechał na chodnik i zabił kobietę.

  źródło: external.fwaw8-1.fna.fbcdn.net

 •  

  Tag do subskrybowania: #glenen

  Dzień dobry, wracam po przerwie do publikowania. Forma ta sama, tylko zmniejszam (przynajmniej na pewien czas) liczbę słów publikowanych dziennie z 15 na 10.

  redolent - wonny, przypominający coś zapachem [literary; smelling strongly of something or having qualities (especially smells) that make you think of something else]
  /ˈred.əl.ənt/
  The mountain air was redolent with the scent of pine needles.
  -----
  intransigent - nieustępliwy, bezkompromisowy [formal disapproving; (of people) unwilling to change their opinions or behavior in a way that would be helpful to others]
  /ɪnˈtræn.sə.dʒənt/
  Unions claim that the management continues to maintain an intransigent position.
  -----
  to balk - wzdrygać się przed czymś, zapierać się [to be unwilling to do something or become involved in something because it is difficult, dangerous, etc.]
  /bɑːlk/
  Many parents may balk at the idea of paying $100 for a pair of shoes.
  -----
  tassel - kutas, frędzel [a group of short threads or ropes held together at one end, used as a hanging decoration on hats, curtains, furniture, etc.]
  /ˈtæs.əl/
  A tassel of silk or satin ribbons hangs from the handle.
  -----
  diminutive - drobniutki [formal; very small]
  /dɪˈmɪn.jə.t̬ɪv/
  He's a diminutive figure, less than five feet tall.
  -----
  voluptuous - zmysłowa, ponętna; lubieżny [(formal) (of a woman) attractive in a sexual way with large breasts and hips; (literary) giving you physical pleasure]
  /vəˈlʌp.tʃu.əs/
  She was very pretty and voluptuous.
  -----
  sentry - wartownik, strażnik [a soldier who guards a place, usually by standing at its entrance]
  /ˈsen.tri/
  People approaching the gate were challenged by the sentry.
  -----
  pendant - wisiorek [a piece of jewellery worn around the neck, consisting of a long chain with an object hanging from it, or the object itself]
  /ˈpen.dənt/
  She was wearing a crystal pendant.
  -----
  wondrous - cudowny, zdumiewający [literary; extremely and surprisingly good; strange, beautiful, and impressive]
  /ˈwʌn.drəs/
  Our new improved moisturizer has wondrous effects on tired-looking skin.
  -----
  gutter - rynna [a long, open pipe that is fixed to the edge of a roof to carry water away]
  /ˈɡʌt̬.ɚ/
  Every fall we have to clean leaves out of the gutters.
  #####
  bonus - idiom
  a cast-iron stomach
  If you can eat all sorts of food and drink what you like, without any indigestion, discomfort or bad effects, it is said that you have a cast-iron stomach.
  I don't know how you can eat that spicy food. You must have a cast-iron stomach.

  Talia fiszek anki plik

  22.02.2021

  FAQ

  pokaż spoiler 1. Co?
  Codziennie wrzucam kilkanaście (kiedyś 15, teraz 10) słówek z angielskiego.
  2. Do kiedy?
  Obecna edycja (druga, po przerwie 10 stycznia - 21 lutego 2021) będzie trwała do początku czerwca.
  3. Co to za słowa?
  Słowa w większości na poziomie (jeżeli można tak to w ogóle określić) od B2 do C2. Słowa do każdej z dziennych list są wybierane losowo z moich zbiorów, więc poziom powinien być codziennie zbliżony. Słowa są zebrane przeze mnie z książek które czytam, z filmów, artykułów.
  4. Co konkretnie wrzucam?
  Słowa z tłumaczeniem na polski, ewentualnym wyjaśnieniem słownikowym w języku angielskim, zapisem fonetycznym IPA (amerykański akcent) i przykładowym zdaniem.
  Do tego codziennie jakiś bonus, zwykle idiom.
  5. Fiszki
  Raz w tygodniu udostępniam talię fiszek do anki ze słowami z danego tygodnia, która zawiera dodatkowo nagrania głosowe słów i przykładowych zdań (łatwo można z niej usunąć nieinteresujące słowa).
  6. Za dużo słów dziennie!!!
  ~Jeżeli uważasz, że 15 dziennie to za dużo, możesz uczyć się swoim tempem. W Anki można ustawić ile nowych słów ma się pojawiać dziennie.~ Zmieniłem na 10 dziennie.
  7. Słowo xyz można przetłumaczyć też jako...
  Zapraszam do napisania tego w komentarzu. Moje zestawienia nie zawierają wszystkich możliwych tłumaczeń słów. Zwykle zawierają jedno konkretne, czasem inne niż to, które spotykane jest najczęściej.
  Nauka wielu tłumaczeń jednocześnie jest trudna.
  8. Jak otworzyć pliki z fiszkami?
  Aplikacje do fiszek to: Anki (windows, linux, mac), AnkiDroid (android), AnkiMobile (iOS - płatna)


  Zapraszam do wytykania błędów, literówek, złych tłumaczeń, usterek, głupiego awatara itp.

  Za kilka miesięcy skończę publikować wpisy, a na wykopie dawno opublikowane treści często trudno się wyszukuje.
  Jeżeli ktoś chce mieć łatwy dostęp do wszystkich opublikowanych zestawień także w dalszej przyszłości (i z dobrze działającą wyszukiwarką), to może dołączyć do kanału na Telegramie: https://t.me/angielski_z_niepowazna
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Pewnie odkrywam Amerykę, ale: jeśli prowadzicie samochód przy temperaturach ~0st i zmienia się krajobraz to weryfikujcie stan nawierzchni co jakiś czas bardzo lekko hamując. Oczywiście przy założeniu że a) nie zapier***acie b) nic za Wami ani z naprzeciwka nie jedzie. Lekkie hamowanie czasami weryfikuje poczucie przyczepności i warto być jej świadomym. Często jeżdżę na "działkę": trasa z dużego miasta, ekspresówka, małe miasto, trochę lasów i trochę wsi. To idealne warunki żeby się zagapić i założyć że przyczepność jest zawsze taka sama. Stay safe!
  #samochody #motoryzacja #technikajazdysamochodem
  pokaż całość

 •  

  Chcę podłączyć płytę indukcyjną. Płyta ma 4 kable(czarny, zielony, brązowy, niebieski). Z drugiej strony mam tylko 3(bez czarnego). Co teraz?
  #elektryka #pytaniedoeksperta

  •  

   @Pole_ohne_Kohle: do płyty podłącza się 3 fazy ale użytkowane są tylko 2,do tego neutralny i PE zolto-zielony. U ciebie wyglada na to ze nawet nie podlaczasz 3 a tylko 2. Podłączasz czarny i brązowy jako fazy, a zoltozielony to PE i niebieski jako 0. No ale lepiej to niech elektryk jakis podlaczy jak za bardzo nie ogarniasz

  •  

   @Pole_ohne_Kohle: ooo no to tak jak napisal melba; masz instalacje jednofazowa 3 przewody: niebieski jako 0, pe zoltozielony i faza czarna/brazowa. Mozna tez podlaczyc plyte indukcyjne na 1 faze ale to jest mniejsza moc. Wez model poszukaj czy cos i instrukcje podlaczania plyty jak w zestawie nie masz nic. 2 opcje bylyby: albo podlaczasz normalnie i omijasz brazowy/ czarny jeden, albo je ze soba laczysz i podlaczasz ten swoj brazowy do nich pokaż całość

   +: stassma
  • więcej komentarzy (4)

 •  

  Ludzie pewnie z ciekawości kupują, sam bym przeczytał ale nie, już jakiś burwa Hetman "Polaki to naziści hurr". Korelacja nie oznacza przyczynowości.

  #polska #literatura #prawo #ksiazki #nauka #czytajzwykopem

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net

 •  

  Wyobraź sobie ten syk świerszczy i 30 stopni dające po karku

  źródło: comment_o74iWSsjtph1vlWBmDACwl4cHwycqwye.jpg

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika aligejtor

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (5)