Trybun broni palnej, orędownik racjonalizacji przepisów o dostępie do broni palnej dla praworządnych Polaków.

Osiągnięcia (4)