speedcuber, wykopowicz, planszówkowicz, keszer, fliper, ... #ciekawostkiantrosa #kaczo #pozeja #antrosoweszwendanie #antrosbelfer #hexoweciekawostki #szaryrozmytyrelatywizm bagno