Generalizacja prowadzi do błędu poznawczego.

Osiągnięcia (4)