Robota: Front-end Developer Hobby: webdev, przegryw, siłownia, granie i alkohol.