Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, że: Żłobki i przedszkola są otwarte dla drugiego i każdego kolejnego dziecka. W autobusach mogą być zajęte maks. 24 miejsca siedzące (lub 40% wszystkich miejsc). Obowiązuje zakaz organizacji zawodów akrobatycznych oraz regat.

Osiągnięcia (4)