"10km/h więcej ratuje od stłuczki, 10km/h mniej ratuje życie pieszego" xD