Rynkowy anarchista, materialista, fan Zeldy.

Osiągnięcia (4)