Świat nigdy nie będzie cierpiał na brak dziwów. Najwyżej na brak zdziwienia.