•  

  myślisz ze masz najgorzej i ze jesteś przegrywem to pomyśl jak taki Edyp musiał sie czuć
  #heheszki #gwnowpis #rozkminy

 •  

  mafie mafie służby loże tu tu tu szczęści Boże

  +: Cronox
 •  

  tylko czysto rasowe serniki !!!!!!!!!!!!
  SERNIKI BEZ RODZYNEK TO RASA PANÓW !!!!

  #sernik #sernikbezrodzynek

  +: Cronox
 •  

  Wyjaśni mi ktoś skąd niektórzy katolicy i reszta chrześcijan (w tym sekty ) wytrzasneli że ziemia ma ok 10000 lat skoro w bibli nic na ten temat nie pisze ??
  #religia #pytanie

  •  

   @blazkowick: Aha no i co najważniejsze:

   ' Zaś Adam poznał cieleśnie Chawę, swoją żonę, więc poczęła i urodziła Kaina; bo powiedziała: Nabyłam mężczyznę od WIEKUISTEGO. Więc Kain powiedział to swojemu bratu Heblowi. Także się stało, że kiedy byli na polu, Kain powstał na swojego brata Hebla i go zabił. Oto dziś mnie wypędzasz z oblicza tego kraju, bym się ukrywał przed Twym obliczem, i był tułaczem oraz zbiegiem na ziemi; przecież ktokolwiek mnie spotka, ten mnie zabije. A WIEKUISTY powiedział do niego: Zaiste, ktokolwiek by zabił Kaina, poniesie siedmiokrotną pomstę. WIEKUISTY uczynił też znak dla Kaina, by go nikt nie zabijał, kto go spotka. I tak Kain uszedł sprzed oblicza WIEKUISTEGO oraz osiadł w krainie Nod, na wschodzie od Edenu. Kain poznał też swoją żonę, więc poczęła i urodziła Chanocha; wtedy także, budując miasto, nadał temu miastu nazwę od imienia swojego syna – Chanoch.'
   I Księga Mojżesza 4:1,8,14-17
   https://www.bible.com/bible/319/GEN.4.1,8,14-17

   Kogo Kain by miał spotkać i kto by miał go zabić ? Dlaczego od razu stwierdza, że wypędzenie oznacza, że ktoś go zabiję ? Skąd niby ta jego żona ?
   pokaż całość

  •  

   @blazkowick: tylko niektórzy chrześcijanie uważają, że Ziemia ma 6 tys lat (a nie 10)

  • więcej komentarzy (6)

 •  

  Czym różni się kobieta w spodniach od kobiety w sukience?
  - Czasem dostępu.

  #suchar #heheszki #glupiewykopowezabawy

 •  

  Chciałbym o coś zapytać,dlaczego większość was uważa PIS za prawice co? JA SIE PYTAM DLACZEGO KURWA!!!!!!!!!!
  Pis to lewica tak samo jak po kurwa.
  #bekazlewactwa #bekazpodludzi #polityka

 •  

  Jasiu podsłuchiwał kłótnie rodziców. Po chwili padło słowo kurwa . Jasiu zaciekawiony pyta się Taty:
  -tato co to znaczy kurwa?
  -kluski jasiu.
  Na drugi dzień rodzice jasia znowu się kłócili i padło słowo spierdalaj.Jasiu pyta sie taty:
  -tato co znaczy spierdalaj?
  -przepraszam jasiu.
  Następnego dnia jasiu na obiad miał kluski.
  -tato podaj mnie te kurwy
  -jasiu natychmiast przeprosi !
  -spierdalaj.
  #zart #heheszki #pasjonaciubogiegozartu
  pokaż całość

 •  

  Największy mity o średniowieczu

  Mit 1: W średniowieczu panowały wyjątkowe złe warunki do życia dla ludzi najbiedniejszych, a ucisk władzy był bardzo duży.

  W okresie około X-XV wieku nastąpił proces zwany w historii rozdrobnieniem feudalnym lub rozbiciem dzielnicowym. Polegał on na rozpadzie państwa na mniejsze niezależne księstwa, hrabstwa itd. Oznaczało to że władza była bardzo zdecentralizowana. Wówczas funkcjonującym systemem gospodarczym był feudalizm. Ziemia została podzielona pomiędzy rycerzy (feudałów), na tej ziemi rezydowali chłopi, którzy odpracowali pańszczyznę w zamian za ochronę ze strony rycerstwa. Czyli mieliśmy prostą wymianę, chłop oddawał część zbiorów, a rycerz w zamian za nią oferował mu ochronę, zapewniał bezpieczeństwo.

  Chłop nie był więc niewolnikiem, tylko wolnym człowiekiem, zgodnie z panującą wówczas etyką chrześcijańską. Rycerz był właścicielem ziemi, ale nie był właścicielem chłopa. Co istotne, świadczenie chłopskie na rzecz pana feudalnego było wręcz ekstremalnie niskie w porównaniu z chociażby dzisiejszymi podatkami. Wówczas jednostką obrachunkową był dzień pracy. Żeby odrobić pańszczyznę, chłop potrzebował około 12-15 dni w roku, przez resztę roku pracował na własny rachunek. Niedziela zgodnie z panującą wówczas religią chrześcijańską była dniem wolnym od pracy, a do tego wszystkiego Kościół gwarantował dodatkowo całe 60 dni w roku wolnych od pracy.

  Jeśli w obrębie ziemi należącej do feudała znajdował się kościół lub kaplica, chłop płacił również dziesięcinę, czyli oddawał jedną dziesiątą zbiorów na rzecz duchowieństwa. Jednak wbrew powszechnej opinii było to świadczenie płacone zazwyczaj dobrowolnie. Dziesięcinę płacono po pierwsze żeby był kościół/kaplica, miejsce na modlitwę itd. Po drugie lokalny ksiądz pełnił rolę nauczyciela dla chłopskich dzieci, mógł ich np. nauczyć czytać i pisać.

  W prawie całej Europie (nie licząc Anglii) obowiązywała zasada „wasal mojego wasala nie jest moim wasalem”. W praktyce oznaczało to że rycerz był zwierzchnikiem chłopa, książę był zwierzchnikiem rycerza, ale już nie był zwierzchnikiem chłopa. Król był zwierzchnikiem księcia, ale już nie rycerza. Zwykły chłop był więc praktycznie niezależny od króla, który był (król) nikim więcej jak strażnikiem prawa i reprezentacyjnym przywódcą królestwa. Chłop miał wszelkie prawo do własności tego co posiadał i wypracował (po opłaceniu pańszczyzny), mógł również się ożenić, mieć dzieci itd. Co istotne mógł również wraz ze swoją rodziną opuścić wieś, bez podawania przyczyny. Musiał tylko wypełnić bieżące zobowiązania, np. nie mógł odejść na jesieni, przeprowadzkę musiał oddalić do stycznia po ukończeniu prac na polu.

  W miastach z kolei ludzie zajmowali się działalnością rzemieślniczą i handlem. W okresie pełnego średniowiecza znacznie zwiększyła się liczba ludności a poziom życia wzrastał.

  Tymczasem wraz z upadkiem średniowiecza i coraz większą centralizacją władzy (monarcha feudalna z czasem przeszła w monarchię stanową a następnie w monarchię absolutną) nastąpiło widoczne pogorszenie losu chłopów a nawet mieszczan. Nastąpiło również stopniowe podnoszenie podatków, psucie pieniądza i protekcjonizm handlowy (tzw. merkantylizm) co negatywnie wpływało na rozwój gospodarczy w erach nowożytnych. Zmianę na lepsze przyniosła dopiero rewolucja przemysłowa i coraz popularniejsze idee wolności gospodarczej na przełomie XVIII i XIX wieku.

  Mit 2: Średniowiecze to okres ciemnoty i zacofania technologicznego

  W rzeczywistości, średniowiecze to epoka w której znacznie usprawniono pracę na roli, wynaleziono trójpolówkę i chomąto, zaczęto używać ugoru jako pastwiska, nauczono się wykuwać stal, powstały tak wspaniałe wynalazki jak prasa drukarska Gutenberga, kołowrotek, wielki piec, młyn wodny, zegar, okulary, czy kompas. Powstały również pierwsze uniwersytety a uczeni zaczęli stanowić liczącą się grupę społeczną.

  Mit 3: W średniowieczu ludzie nie dbali o higienę

  Wbrew powszechnej opinii ludzie w średniowieczu brali regularne kąpiele oraz myli się w specjalnych misach i baliach. Mało tego to właśnie w późniejszych epokach, nastąpiła "moda na niemycie się". Zwłaszcza w baroku, a więc w okresie XVI-XVIII wierzono że woda szkodzi, ludzie nie posiadali nawet własnych toalet, zamiast się myć, nakładali na siebie mąką ryżową. Wymyślnych ubrań tak popularnych w tej epoce nie prano, tylko je wietrzono. W dodatku w modnych wówczas perukach, dosłownie hodowano wszy.

  Mit 4: Ludzie w średniowieczu byli przesadnie pobożni, panował fanatyzm religijny

  Obok ludzi pobożnych istnieli również tacy, którzy w ogóle nie chodzili do kościoła. Obyczajowość była znacznie mniej purytańska niż się powszechnie uważa. Poszczególni teologowie różnili się co do poglądów. Słynne polowania na czarownice, oskarżanie o czary itp., pojawiły się dopiero u schyłku średniowiecza w XV w. A jego najsilniejszy wymiar wystąpił już w epokach przyszłych, zwłaszcza w XVII i XVIII w.

  Mit 5: Kobiety w średniowieczu były pozbawione praw

  Wprost przeciwnie, ze względu na chrześcijańską etykę, kobiety były znacznej lepiej traktowane w porównaniu z np. Starożytnym Rzymem. W tej epoce kobiety mogły też się uczyć i wykonywać rozmaite zawody na równi z mężczyznami. Mogły pracować na roli, zajmować się działalnością rzemieślniczą czy handlem. Niektóre z nich były nawet lekarkami, pisarkami i wykładowcami. Polityką głównie zajmowali się mężczyźni, ale istniały wyjątki od tej reguły, jak królowe sprawujące władzę w swoich królestwach: Konstancja Sycylijska, Urraka Kastylijska, Joanna I z Nawarry czy Melisanda z Jerozolimy. Wiele kobiet władało także poszczególnymi księstwami lub posiadało duże majątki ziemskie. Pogorszenie statusu kobiet nastąpiło od XVI w., idee emancypacji zaczęły powracać do łask pod koniec XVIII w. z nasileniem w XIX w.

  Mit 6: W wiekach średnich wierzono że Ziemia jest płaska

  Znaczna większość średniowiecznych uczonych uważała że Ziemia jest okrągła. Mit o tym że w średniowieczu wierzono w płaskość Ziemi narodził się w XIX w.

  Mit 7: Pasy cnoty

  Pierwszy pas cnoty powstał.... w XIX wieku. Był to element fascynacji średniowieczem i mitami na temat tej epoki. Legenda o pasach cnoty powstała na skutek popularnej wówczas opowieści o rycerzu, który miał założyć swojej żonie pas cnoty, gdy wyruszał na krucjatę. Opowieść była oczywiście tylko legendą.

  Mit 8: Średniowiecze to epoka najgorszych i najczęściej stosowanych tortur

  Tortury stosowano już od starożytności. Jednak prawdziwe apogeum co do ich stosowania nastąpiło już po średniowieczu, w okresie XVI-XVII w. Renesans (XV i XVI w.) przyniósł również wyjątkowo wymyślne rodzaje tortur ze względu na poszerzenie wiedzy na temat ludzkiego ciała. W średniowieczu za przestępstwa dominowały kary kompozycyjne, a więc odszkodowania wypłacane na rzecz poszkodowanego lub kary na rzecz państwa. Tortury jako takie pojawiły się wraz z działaniem Inkwizycji w okolicach XIV w. i były one ograniczone do wyjątkowych sytuacji, np. kiedy oskarżony pomimo dowodów nie chciał przyznać się do winy i były stosowane raczej sporadycznie. Pamiętajmy również że najbardziej krwawym okresem w historii pod względem tortur i zbrodni przeciwko ludzkości był XX wiek. Dwie wojny światowe i reżimy totalitarne przyniosły wyjątkowe okrutne metody działania stosowane m.in. przez Czeka, NKWD, Gestapo, SS, UPA czy OUN.

  Mit 9: W średniowieczu ludzie żyli bardzo krótko

  Średnia długość życia wynosiła 30 lat, ale było to efektem wysokiej śmiertelności noworodków i dzieci, co matematycznie ciągnie statystyki w dół. Ludzie jednak regularnie dożywali 60, 70, a niektórzy nawet 80 lat i więcej.
  #ciekawostkihistoryczne #sredniowiecze #ciekawostki
  pokaż całość

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika blazkowick

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (1)