Normalny w tym nienormalnym świecie. Honk honk. Szacunek dla ludzi, brak szacunku dla nieludzi.

Osiągnięcia (1)