„Bo zawżdy ci więcej jedzą, którzy bliżej misy siedzą” ~ M. Rej