"Czuję się jak alkoholik na arabskim weselu. Nieadekwatnie. I samotnie."