hominem te esse memento. Strata czasu jest nieodwracalna jak śmierć.