"lewacka logika przede wszystkim, gender macht frei, marksizm-Euroland über alles"

Osiągnięcia (5)