Jesteś produktem ubocznym świata w którym żyjesz.

Osiągnięcia (4)